Thairath Logo
กีฬา

'บิ๊กน้อย' ปลื้มผลงานยกระดับการศึกษาชายแดนใต้

Share :

ภาพจาก : กระทรวงศึกษาธิการ

รมช.ศธ. ลุยยกคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ปลื้มเห็นผลงานมีแนวโน้มก้าวหน้าดีขึ้น พร้อมย้ำการเรียนการสอนภาษาไทย เป็นรากฐานการเรียนรู้ด้านอื่นๆ

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.59 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์​ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จากนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ที่ให้ความสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษา แก้ปัญหาการเรียนการสอนโรงเรียนทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการมอบหมายของ พล.อ.ดาว์พงษ์​ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ให้ตนเร่งขับเคลื่อนงานหน่วยงานในสังกัดอย่างบูรณาการ นำโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ล่าสุดจากการลงพื้นที่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 30 พ.ค.ที่ผ่านมา ได้ลงพื้นที่เพื่อเป็นประธานการขับเคลื่อนงานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดน พบว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้ มีแนวโน้มและความก้าวหน้าในด้านต่างๆ ดีขึ้นตามลำดับ เป็นไปตามจุดเน้นการทำงานปี 59 ผ่านกิจกรรมสำคัญต่างๆ เช่น การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online ที่เป็นการคืนครูสู่ห้องเรียน เพิ่มคุณภาพการจัดการศึกษา ลดภาระและเวลาของครู การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนขนาดเล็ก 365 โรงเรียน

รวมถึงการขยายสู่โรงเรียนขนาดกลาง ที่มีจำนวนนักเรียนใกล้เคียงกับโรงเรียนขนาดเล็กและยังขาดความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การสร้างโอกาสทางการศึกษา ด้วยการให้ทุนการศึกษาต่างๆ กว่า 16,000 ทุน ซึ่งถือเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและสร้างความเท่าเทียม รวมถึงการเพิ่มโอกาสของการมีงานทำ เช่น การจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพ ระดับอำเภอ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ที่จะสามารถส่งเสริมการมีงานทำและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งการนำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา ด้วยโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งกำหนดให้มีกลุ่มโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ จำนวน 6 โรงเรียน ครอบคลุมทุกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมในระดับ ม.4 จำนวน 430 คน และระดับ ม.5 ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา จำนวน 109 คน

ซึ่งรัฐบาลจะให้ทุนเรียนต่อจนจบระดับอุดมศึกษา จากรุ่นสู่รุ่นจากปีต่อปีจนต่อเนื่อง ดังแนวคิด "จุดประกายความฝัน มุ่งมั่นสู่อนาคต ปรากฏสู่ความสำเร็จ" และการศึกษาเพื่อความมั่นคง เช่น การจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างความรักความสามัคคี ปลูกฝังจิตสำนึกที่จะสร้างประโยชน์ให้สังคม และการส่งเสริมความปลอดภัย สวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และทุกภาคส่วน ด้วยความร่วมมืออย่างจริงจังในการสร้างความปลอดภัย ให้เกิดขึ้นในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง

นอกจากนี้ ยังได้กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญและความจำเป็นของการเรียนการสอนภาษาไทย ซึ่งจะเป็นรากฐานในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ และเป็นพื้นฐานสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ในพื้นที่ ตามนโยบาย ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง และปลอดการอ่านไม่ได้ พบว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นแต่ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...