ข่าว

วิดีโอ

กรธ. ตั้งโจทย์ 5 ข้อ ประเมินความเข้าใจ 'ครู ข.-ค.' รณรงค์ร่าง รธน.

กรธ. ตั้งโจทย์ 5 ข้อประเมินความเข้าใจ "ครู ข.-ค." หลังผ่านกระบวนการอบรม หวังไปขบคิดหาคำตอบ มาชี้แจงประชาชน ให้เข้าใจได้ง่าย

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.59 นายศุภชัย ยาวะประภาษ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพิจารณา จัดทำเนื้อหาในการรณรงค์ร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า กรธ. มีมติให้จัดทำเอกสารเพื่อทดสอบความเข้าใจ ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ ของเครือข่ายและวิทยากรระดับอำเภอ (ครู ข.) วิทยากรระดับหมู่บ้าน (ครู ค.) โดยจะมี 5 คำถาม ประกอบด้วย 1. รัฐธรรมนูญนี้เกี่ยวกับประชาชนอย่างไร 2.ประชาชนจะได้อะไรจากรัฐธรรมนูญใหม่ 3.สิทธิเลือกตั้งเป็นอย่างไร 4.จะปฏิรูปอะไรกันบ้าง ปฏิรูปแล้วชาวบ้านได้อะไร และ 5.การมีรัฐธรรมนูญนี้ประชาชนจะกินดีอยู่ดีไหม

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นการทดสอบความคิดและประเมินผลหลังจากที่เข้ากระบวนการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญมาแล้ว ว่าร่างรัฐธรรมนูญให้อะไรบ้างกับประชาชน โดยแนวทางคำถามทั้ง 5 คำถาม กรธ.มุ่งหวังให้ เครือข่ายและวิทยากรระดับต่างๆ นำไปขบคิดหาคำตอบด้วยตนเองเพื่อให้สามารถตอบคำถามและทำให้ประชาชนเข้าใจได้โดยง่าย

กรธ. ตั้งโจทย์ 5 ข้อประเมินความเข้าใจ "ครู ข.-ค." หลังผ่านกระบวนการอบรม หวังไปขบคิดหาคำตอบ มาชี้แจงประชาชน ให้เข้าใจได้ง่าย 6 มิ.ย. 2559 16:11 6 มิ.ย. 2559 17:40 ไทยรัฐ