วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ประสิทธิ์' สอนมวยรัฐ แก้ข้าวด้อยคุณภาพ

ประสิทธิ์' สอนมวยรัฐ แก้ข้าวด้อยคุณภาพ

  • Share:

“หลายประเทศเริ่มเปลี่ยนมาผลิตข้าวคุณภาพส่งขายมากกว่าเน้นยอดส่งออก วันนี้หากไทยยังเน้นส่งออกข้าวให้ได้มากที่สุด โดยไม่ปรับเปลี่ยนพัฒนาคุณภาพข้าว เชื่อว่าอีกไม่นานเกิดปัญหาการกดราคารับซื้ออย่างแน่นอน”

นายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาไทย มองว่า นับวันชาวนาไทยทำนามีต้นทุนสูงขึ้น ทำให้เราสู้กับประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้ กลายเป็นปัญหาทำให้ส่งออกลดลง สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ ไม่ใช่มาจากข้าวประเทศเพื่อนบ้านดีกว่า แต่เป็นเพราะที่ผ่านมาภาครัฐมุ่งมั่นแต่จะขายข้าวให้ได้ราคาสูง ปลูกข้าวให้ได้ปริมาณมากๆ จนหลงลืมส่งเสริมให้ชาวนาพัฒนาคุณภาพข้าว ส่งผลให้มีปัญหาต้นทุนการผลิตสูงที่ชาวนาต้องแบกรับเต็มๆ ดังนั้นวันนี้ทั้งรัฐ ทั้งชาวนาต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ มุ่งผลิตข้าวเพื่อสุขภาพ ข้าวเป็นยา ซึ่งมีแนวโน้มเป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้นเรื่อยๆ

“ผลผลิตข้าวในประเทศมีมากเพียงพอกับความต้องการในบ้านและส่งออก แต่ข้าวที่มีคุณภาพดีจริงๆหาได้ยาก นับวันข้าวไทยคุณภาพจะแย่ลง โดยเฉพาะเรื่องกลิ่น ซึ่งเป็นเสน่ห์ เอกลักษณ์ เริ่มมีความหอมน้อยลง สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ เพราะว่าเมล็ดพันธุ์ข้าวด้อยคุณภาพ และส่วนหนึ่งมาจากการใช้สารเคมี-ใส่ปุ๋ย เพื่อเร่งให้ข้าวเติบโตงอกงามมากเกินไป การแก้ปัญหาภาครัฐต้องรณรงค์อย่างจริงจัง ให้เปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกข้าว ลดปุ๋ย เคมี เก็บคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เอง นอกจากช่วยลดต้นทุนแล้ว ยังทำให้ข้าวกลับมามีคุณภาพสู้กับตลาดเพื่อนบ้านได้อย่าง แน่นอน”

เพื่อให้ข้าวไทยกลิ่นหอมไม่แพ้ชาติใดในโลก ประสิทธิ์ แนะชาวนาไทยต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูก ลดการซื้อเมล็ดพันธุ์-ปุ๋ย และพึ่งเคมีให้น้อยที่สุด มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพข้าวอย่างจริงจัง และต้องบริหารจัดการพื้นที่ปลูกข้าวใหม่ ด้วยการแบ่งพื้นที่เพาะปลูกครึ่งหนึ่งทำนาปลูกข้าว ส่วนที่เหลือเปลี่ยนมาปลูกพืชอายุสั้น เพื่อทำให้มีรายได้เข้ามาชดเชยตลอดเวลา ตั้งแต่ก่อนเริ่มฤดูเพาะปลูกกระทั่งช่วงเก็บเกี่ยวข้าว หากปีไหนข้าวราคาถูกยังมีพืชผัก ผลไม้ ช่วยชดเชยรายได้ส่วนที่ขาดหายไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้