วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มะเร็งต่อมลูกหมาก ชอบรักคนพุงพลุ้ย

ผู้ชายพุงพลุ้ย ที่ปล่อยให้มันโตยิ่งขึ้น จะเท่ากับปล่อยตัวให้เป็นเหยื่อของโรคมะเร็งต่อมลูกหมากง่ายขึ้น

นักวิจัยได้รู้ความลับเรื่องนี้ มาจากการศึกษาจากผู้ชายชาวยุโรป รวมกัน 8 ชาติ จำนวน 140,000 คนว่า เจ้าของพุงที่มีขนาดโตเกินกว่าปกติ ไปถึง 4 นิ้ว จะเป็นโรคมะเร็งของต่อมลูกหมากง่ายขึ้น ร้อยละ 13 ยิ่งเป็นผู้ชายที่มีพุงโตเกิน 37 นิ้ว ต้องระวังตัวไว้ให้จงหนัก โรคมะเร็งของต่อมลูกหมาก เป็นโรคมะเร็งที่ผู้ชายเป็นกันมากที่สุด

นักวิจัยพบว่า ผู้ชายที่มีดัชนีมวลกายสูง และเอวหนาจะเสี่ยงกับโรคมะเร็งสูงมากขึ้นอย่างเช่น ผู้ชายซึ่งมีขนาดรอบเอวเท่ากับ 37 นิ้ว หรือ 94 ซม. จะเป็นโรคมะเร็งง่ายกว่าเพื่อน ที่มีเอวขนาด 33 นิ้ว หรือ 84 ซม. ถึงร้อยละ 12 นอกจากนั้นยังได้สังเกตพบว่า ผู้ป่วยโรคนี้ที่มีดัชนีมวลกายเพิ่มและพุงก็โตใหญ่ขึ้น จะเป็นโรคได้ง่ายเป็นพิเศษ

อาจจะพอสรุปได้ว่าผู้ชายที่มีพุงโตเกินกว่า 37 นิ้ว หรือ 94 ซม. และผู้หญิงมากกว่า 80 ซม. หรือ 31 นิ้วครึ่ง จะกลายเป็นคนขี้โรค.

ผู้ชายพุงพลุ้ย ที่ปล่อยให้มันโตยิ่งขึ้น จะเท่ากับปล่อยตัวให้เป็นเหยื่อของโรคมะเร็งต่อมลูกหมากง่ายขึ้น นักวิจัยได้รู้ความลับเรื่องนี้ มาจากการศึกษาจากผู้ชายชาวยุโรป รวมกัน 8 ชาติ จำนวน 140,000 คน... 6 มิ.ย. 2559 13:54 6 มิ.ย. 2559 13:55 ไทยรัฐ