วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มิติใหม่...สหกรณ์การเกษตร

โดย สะ-เล-เต

ในโอกาสครบ 100 ปี สหกรณ์ไทย และ 64 ปี ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย (ชสท.) นับเป็นความก้าวหน้าอีกขั้นของสหกรณ์...ความเป็นปึกแผ่นของเกษตรกรและสหกรณ์ เริ่มเป็นจริง

เป็นจัง เป็นรูปธรรมจับต้องได้

การประชุมแนวทางการจัดตั้งและดำเนินงานศูนย์กลางสินค้าสหกรณ์ (CITC) มีมติให้ ชสท.เป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าสหกรณ์ระดับประเทศ

การจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าแบบเอกชน ตามนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ เริ่มมาตั้งแต่ปี 2556 วันนี้มีศูนย์กระจายสินค้าของสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ ในระดับจังหวัด อำเภอ 127 แห่ง ระดับภาคอีก 24 แห่ง...ที่ผ่านมาการดำเนินธุรกิจทำกันแบบต่างคนต่างทำ ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ความเข้มแข็งจึงยังไม่มี

“เมื่อที่ประชุมมีมติเช่นนี้ จะทำให้สหกรณ์พัฒนาไปได้เร็วขึ้น เพราะเกษตรกร สหกรณ์จะมีอำนาจต่อรองในเรื่องการซื้อขายสินค้ามากกว่าเดิม เช่น เราต้องการจะซื้อน้ำมันพืชมาวางขายในสหกรณ์ เมื่อมี ชสท.เป็นศูนย์กลางในการติดต่อ การรวมกลุ่มจะเป็นปึกแผ่น เท่ากับว่าเรามีตลาดใหญ่กว่าเดิม โรงงานผู้ผลิตต้องวิ่งเข้าหา เราสามารถต่อรองให้ได้สินค้ามีคุณภาพราคาถูกลงง่ายขึ้น ส่งผลดีต่อผู้บริโภคและทำให้สหกรณ์มีลูกค้ามากขึ้นตามมา ส่วนเรื่องขายสินค้า เช่น ข้าว เรามีสหกรณ์ผลิตข้าวในมือทั่วประเทศ มีข้าวทุกพันธุ์ พ่อค้าต้องการซื้อข้าวไปขายต้องวิ่งมาหาเรา ทำให้เรามีอำนาจต่อรองขายสินค้าได้ราคามากขึ้น”

นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. วาดฝันถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสหกรณ์ในอนาคตอันใกล้จากการมี CITC และเพื่อให้การค้าขายของสหกรณ์กว้างไกลมากขึ้น ยังมีการเปิดตัว ตลาดสินค้าสหกรณ์ออนไลน์ (E–COMMERCE) ไปพร้อมๆกัน

ผู้บริโภคทั้งไทยและต่างประเทศสามารถโหลดแอพฯ Co–op Click ในโทรศัพท์มือถือ ดูเมนูรายการสินค้า สั่งซื้อสินค้าสหกรณ์ได้กว่า 300 รายการ ล้วนเป็นสินค้าคุณภาพที่ได้รับการคัดสรร ที่ไม่ได้บวกกำไรมากมาย เพราะสินค้าสหกรณ์เป็นสินค้าจากผู้ผลิตส่งตรงถึงผู้บริโภค ไม่มีพ่อค้าคนกลางมากินส่วนต่างหลายทอดเหมือนสินค้าตลาดทั่วไป

ทั้ง CITC และ Co–op Click จะเป็นมิติใหม่ช่วยสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกร และผลักดันให้สหกรณ์ก้าวสู่การแข่งขันกับภาคเอกชนได้อย่างมั่นคงมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน.

สะ–เล–เต

6 มิ.ย. 2559 11:39 6 มิ.ย. 2559 11:39 ไทยรัฐ