วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จีนแจงทะเลจีนใต้ (2)

จากความตอนที่แล้ว กรณีปัญหาพิพาททะเลจีนใต้ นายหนิงฟู่ขุย เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ยังชี้แจงเพิ่มด้วยว่า...ในช่วงเวลาที่ผ่านมา เรือรบและเครื่องบินรบบางประเทศใช้เสรีภาพการเดินเรือและการบินเป็นข้ออ้างเข้าใกล้ หรือแม้กระทั่งเข้าไปในน่านน้ำ น่านฟ้าของเกาะโขดหินของจีน เพื่อดำเนินการยั่วยุทางทหารที่อันตราย บางประเทศเสริมความแข็งแกร่ง การทหาร โดยอ้างว่าจีนพัฒนาเกาะโขดหินเพื่อขยายแสนยานุภาพ

จีนไม่ใช่ประเทศแรกที่มีการพัฒนาเกาะโขดหินในหมู่เกาะหนันซา (พาราเซล) ประเทศอ้างสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องเริ่มก่อสร้างก่อนหน้านี้หลายปี และสร้างสนามบินและท่าเรือเพื่อการทหารด้วย ซึ่งจุดประสงค์ดั้งเดิมในการพัฒนาเกาะและโขดหินของจีนคือปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่ให้ดีขึ้น อำนวยความสะดวกแก่พลเรือน

ทุกประเทศย่อมมีสิทธิ์ในการคุ้มครองและป้องกันตนเองตามกฎหมายระหว่างประเทศ การสร้างอุปกรณ์ป้องกันตนเองที่จำเป็นในหมู่เกาะ หนันซานั้น เพื่อป้องกันความปลอดภัยเจ้าหน้าที่จีน ไม่มีปัญหาขยายแสนยานุภาพอย่างที่ถูกกล่าวหา จีนและอาเซียนรักษาไว้ซึ่งการพัฒนาและความเจริญ พร้อมเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญต่อกัน ความสัมพันธ์จึงไม่ควรและไม่สามารถได้รับความเสียหายจากปัญหาทะเลจีนใต้

ปี ค.ศ.2002 จีนและอาเซียนได้ลงนามปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ มีสาระสำคัญที่สุดคือ ชาติคู่กรณีจะแก้ไขข้อพิพาทด้วยการเจรจา เห็นด้วยที่จะรักษาความอดทนอดกลั้น เสริมสร้างความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม และหารือการจัดทำแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ ถือเป็นเอกสารทางการเมืองฉบับแรกที่จีนและอาเซียนได้ลงนามเกี่ยวกับปัญหาทะเลจีนใต้

ภายใต้สถานการณ์ใหม่ จีนและอาเซียนควรคำนึงผลประโยชน์ขั้นพื้นฐานของตนเอง ยึดแนวทาง Dual Track (ให้ชาติเกี่ยวข้องโดยตรงเจรจาหารือเพื่อแก้ไข “ประเทศจีนและประเทศอาเซียนควรร่วมกันพิทักษ์สันติภาพและความมั่นคงของทะเลจีนใต้” ด้วย เพราะคำว่า Dual Track หมายถึงข้อพิพากหมู่เกาะหนันซาควรให้ประเทศที่เกี่ยวข้องโดยตรงเจรจาหารือกันเพื่อแก้ไข และประเทศจีนและประเทศอาเซียนควรร่วมกันพิทักษ์สันติภาพและความมั่นคงของทะเลจีนใต้) ที่อาเซียนริเริ่มและจีนเห็นชอบ พร้อมร่วมกันพิทักษ์สันติภาพและความมั่นคงของทะเลจีนใต้ เพื่อปูพื้นฐานความเจริญรุ่งเรืองที่แข็งแกร่งยั่งยืน

ประเทศต่างๆในภูมิภาคอยากเห็นไทยยึดถือจุดยืนที่เป็นธรรมและหลักความเป็นจริงในทะเลจีนใต้ สร้างคุณูปการในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างจีนและอาเซียนแก้ไขปัญหาพิทักษ์ สันติภาพความมั่นคงของภูมิภาค และรักษาการพัฒนาอย่างยั่งยืนของความสัมพันธ์จีน-อาเซียน.

6 มิ.ย. 2559 09:55 8 มิ.ย. 2559 11:19 ไทยรัฐ