ผลแอดมิชชั่น เตรียมอุดมที่1 คณะวารสาร มธ. คะแนนสูง91.89%

ข่าว

  ผลแอดมิชชั่น เตรียมอุดมที่1 คณะวารสาร มธ. คะแนนสูง91.89%

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์

   6 มิ.ย. 2559 05:24 น.

   ประกาศผลแอดมิชชั่นกลางปี การศึกษา 2559 เด็กเตรียมอุดมฯติดคณะวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ มาอันดับหนึ่ง แต่เจ้าตัว อยู่ต่างประเทศ ตามด้วยนิติศาสตร์ จุฬาฯ เผยนักเรียนต่างจังหวัดได้คะแนนสูงสุดของคณะชื่อดัง ทั้งปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย, สุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา, สาธิต ม.เชียงใหม่, อัสสัมชัญ สมุทรปราการ ตามลำดับ เด็กเก่งเผยเคล็ดลับตั้งใจเรียนในห้องเป็นหลัก พร้อมให้กำลังใจคนที่พลาดหวังให้มุ่งมั่นสู้ต่อไป

   ที่สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) วันที่ 5 มิ.ย. เวลา 11.00 น. นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ รองประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) แถลงข่าวการประกาศผลแอดมิชชั่นกลาง ประจำปีการศึกษา 2559 ว่า สอท.พร้อมจะประกาศผลแอดมิชชั่นกลาง ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 5 มิ.ย. เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ www.aupt.or.th สำหรับปีนี้มีที่นั่งรองรับนักเรียนได้ รวม 156,216 ที่นั่ง จาก 88 สถาบัน มีนักเรียนสมัคร 105,046 คน มีนักเรียนผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ในปีนี้จำนวน 85,834 คน แบ่งเป็นมหาวิทยาลัยรัฐที่เป็นสมาชิก ทปอ. 68,542 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 14,103 คน สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่สังกัดหน่วยงานอื่น 346 คน สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 2,843 คน คณะ/สาขาที่มีอัตราการแข่งขันสูง 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการประถมศึกษา ม.สงขลานครินทร์ อัตราแข่งขัน 1 ต่อ 52 คน 2.คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 1 ต่อ 46 คน 3.สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 1 ต่อ 43 คน 4.คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ม.ทักษิณ 1 ต่อ 40 คน 5.คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 1 ต่อ 38 คน

   สำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกแอดมิชชั่นกลาง ได้คะแนนสูงสุดของคณะ/วิชา 6 ราย ได้แก่ 1.นายชยานันต์ คำหอม ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ได้ 91.89 เปอร์เซ็นต์ สอบได้คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ม.ธรรมศาสตร์ 2.น.ส.ชนนิกานต์ แซ่ลี้ ร.ร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้ 89.32 เปอร์เซ็นต์ สอบได้คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3.น.ส.พิชยา โอภาสเสถียร ร.ร.สุรนารีวิทยา ได้ 87.35 เปอร์เซ็นต์ สอบได้คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 4.นายณัฐชนน ลำจวน ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ 85.83 เปอร์เซ็นต์ สอบได้คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ 5.น.ส.สุภิดา อึ้งอร่าม ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ได้ 85.63 เปอร์เซ็นต์ สอบได้คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ 6.นายภาสชัย แก้วสนธิ ร.ร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้ 84.67 เปอร์เซ็นต์ สอบได้คณะจิตวิทยา จุฬาฯ

   ด้านนางระพีพรรณ คำหอม มารดา นายชยานันต์ คำหอม เปิดเผยว่า ขณะนี้นายชยานันต์ กำลังเรียนภาษาอยู่ที่กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย เนื่องจากได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่ประเทศรัสเซีย ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา เรียนค่อนข้างหนัก จึงกลับมาสมัครแอดมิชชั่นในปีนี้ใหม่อีกครั้ง ยังไม่ทราบว่าลูกจะตัดสินใจอย่างไร ครอบครัวก็พร้อมสนับสนุนไม่ว่านายชยานันต์จะเลือกเรียนด้านใด เพราะถือว่าเป็นความสุขของลูกและเป็นอาชีพในอนาคต หากจะกลับมาเรียนในประเทศไทย เราก็พร้อมชดใช้ทุนคืนให้กับรัฐบาลตามข้อกำหนดการรับทุน

   ขณะที่นางวิภาดา แซ่ลี้ มารดา น.ส.ชนนิกานต์ แซ่ลี้ จาก ร.ร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สอบได้คณะนิติศาสตร์ เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น จุฬาฯ กล่าวว่า ทางครอบครัวรู้สึกยินดีและดีใจอย่างมาก เพราะ น.ส.ชนนิกานต์สนใจภาษาญี่ปุ่น ถือว่าขณะนี้ลูกได้ทำตามความฝันในก้าวแรกได้ และยังได้ผลลัพธ์ที่ดีสามารถทำคะแนนสอบคัดเลือกได้สูงสุดเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ ทางครอบครัวก็รู้สึกภาคภูมิใจมาก อย่างไรก็ตาม น.ส.ชนนิกานต์ยังอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อไปเรียนภาษาและหาประสบการณ์เพิ่มเติม ครอบครัวก็ให้การสนับสนุนให้ได้เรียนในสิ่งที่รัก

   ส่วน น.ส.พิชยา โอภาสเสถียร จาก ร.ร.สุร-นารีวิทยา สอบได้คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ดีใจมาก เพราะเลือกเป็นอันดับที่ 1 ที่เลือกเรียนภาษาอังกฤษเพราะเป็นภาษาที่มีความสำคัญ และเป็นประโยชน์ทำให้เราได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวได้กว้างขึ้น และเลือกเรียนที่ มธ. เพราะว่าที่นี่มีการเปิดสอนภาษาจีน ตั้งใจจะเลือกเรียนเป็นวิชาโทด้วย ส่วนเรื่องการกวดวิชานั้น ตนกวดวิชาเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น ส่วนวิชาอื่นๆก็จะใช้วิธีการตั้งใจเรียนในชั้นเรียนให้มาก และหมั่นทบทวนความรู้อยู่เสมอ ซึ่งเป้าหมายในอนาคตอยากเป็นครู อย่างไรก็ตาม สำหรับเพื่อนๆ ที่พลาดหวังขอให้มุ่งมั่นและสู้ต่อไป เพราะตนเชื่อว่าหากเรามีความพยายาม ไม่ว่าจะยากแค่ไหนเราต้องทำได้แน่นอน

   นายณัฐชนน ลำจวน ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบได้คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า ดีใจมาก เพราะอยากเป็นนักการทูต และที่บ้านก็ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ตนตั้งใจเรียนในห้องเรียน อ่านทบทวนความรู้ และขยันทำแบบฝึกหัด เรียนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษไม่ค่อยชำนาญ อยากฝากให้น้องๆทุกคนตั้งใจเรียน เพื่อจะได้ประสบความสำเร็จและสอบติดมหาวิทยาลัยที่อยากเรียน

   ด้าน น.ส.สุภิดา อึ้งอร่าม ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา สอบได้คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ กล่าวว่า ตนรู้สึกดีใจมาก ที่ความมุ่งมั่นตั้งใจตลอดช่วง ม.ปลายสัมฤทธิผล อยากฝากถึงน้องๆทุกคน ที่กำลังเตรียมตัวแอดมิชชั่นให้ตั้งใจเรียนในทุกวิชาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อที่จะสร้างพื้นฐานความเข้าใจ และหากเราตั้งใจเข้าใจในสิ่งที่เรียนแล้ว ก็จะไม่เป็นอุปสรรคในการสอบ
   นายภาสชัย แก้วสนธิ จาก ร.ร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ สอบได้คณะจิตวิทยา จุฬาฯ กล่าวว่า ดีใจและแปลกใจที่สอบได้ที่ 1 ของคณะ ที่เลือกเรียนคณะนี้เพราะเป็นคณะที่น่าสนใจ เป็นคณะที่เรียนเกี่ยวกับสถิติ การทำงานของสมอง กระบวนการคิดของมนุษย์ เป็นเรื่องที่น่าศึกษา เรื่องการเรียนนั้นตนจะเน้นการเรียนในห้องเรียน และอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ ทบทวนข้อสอบเก่า ส่วนการเรียนพิเศษนั้นเป็นเรื่องปกติที่ต้องเรียน เพื่อได้ทักษะ หรือเทคนิคการทำโจทย์นอกเหนือจากห้องเรียน

   อ่านเพิ่มเติม...

   วิดีโอแนะนำ

   ลุงป้อมอารมณ์ขัน นักข่าวบอกให้กำลังใจบอลไทยหน่อย ลุงบอก ไม่รู้ ผมไม่ได้แข่ง
   03:20

   ลุงป้อมอารมณ์ขัน นักข่าวบอกให้กำลังใจบอลไทยหน่อย ลุงบอก ไม่รู้ ผมไม่ได้แข่ง

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:05 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์