วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เร่งหาผู้รับจ้างก่อสร้างหอศิลป์ฯใหม่

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ ได้หารือกรณีที่ผู้รับจ้างทิ้งงานการก่อสร้างหอศิลป์ร่วมสมัย ถนนรัชดา ภายหลังจากมีการตรวจรับงาน 16 งวดจาก 22 งวดและได้ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้รับจ้างดังกล่าวไปแล้ว ขณะนี้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กำลังดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ และเร่งสำรวจราคารายการวัสดุปัจจุบัน ก่อนหาแนวทางแก้ไขโดยด่วนใน 2 แนวทาง คือ 1.อาจเปลี่ยนการก่อสร้างให้เพียงพอต่องบ และ 2.เสนอของบกลางต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงการบริหารจัดการพื้นที่อาคารที่ทำการของ วธ.แห่งใหม่ ในพื้นที่ศูนย์วัฒนธรรมฯ ที่มีความคืบหน้าเกือบ 100% แต่ยังมีปัญหาการกัดเซาะของน้ำบริเวณพื้นที่บางส่วน ทำให้ส่งมอบงานล่าช้า 73 วัน จะสิ้นสุดในวันที่ 28 ก.ค. และคาดว่าจะย้ายที่ทำการไปยังแห่งใหม่ได้ในเดือน มิ.ย.2560.

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ ได้หารือกรณีที่ผู้รับจ้างทิ้งงานการก่อสร้างหอศิลป์ร่วมสมัย ถนนรัชดา 6 มิ.ย. 2559 04:04 6 มิ.ย. 2559 04:10 ไทยรัฐ