วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


จิตเวช

www.psychiatry.or.th เป็นเว็บไซต์ของสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อบำรุงและส่งเสริมการแพทย์สาขาจิตเวชศาสตร์ในประเทศไทย ตลอดจนการศึกษาป้องกันและรักษาโรคทางจิตเวชให้ก้าวหน้าไปตามหลักวิทยาศาสตร์ รวมทั้งเผยแพร่และโฆษณาความรู้ในวิชาการจิตเวชศาสตร์ สุขภาพจิตและจิตวิทยาแก่ประชาชนอีกด้วย

แนะนำสมาคม ประวัติสมาคม กฎระเบียบสมาคม คณะกรรมการ สมาชิกสมาคม รายงานการประชุม บทความทางจิตเวช บทความโรคทางจิตเวชต่างๆ เช่น โรคไบโพลาร์ โรคจากเอฟีดริน หรือปัญหาผู้สูงอายุสมองเสื่อม และนอกจากนี้ใน หน้าแรก ยังมีเมนู ข่าวประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์จิตเวช วารสารสมาคม ติดต่อสมาคม...

5 มิ.ย. 2559 14:16 5 มิ.ย. 2559 14:16 ไทยรัฐ