วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ผู้ตรวจการฯ ตรวจคุณภาพนมโรงเรียนที่สตูล มั่นใจปลอดภัย ได้มาตรฐาน

ผู้ตรวจการฯ ตรวจคุณภาพนมโรงเรียนที่สตูล มั่นใจปลอดภัย ได้มาตรฐาน

  • Share:

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ เขต 8 ลงพื้นที่ จ.สตูล ตรวจคุณภาพนมโรงเรียน มั่นใจโรงงานผลิตได้ตามมาตรฐาน พร้อมตั้งเป้าขยับฐานให้เด็กดื่มนมเพิ่มอีก 10 % ...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 3 มิ.ย. 59 นายสุรพล จารุพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 8 ลงพื้นที่จังหวัดสตูล ตรวจติดตามโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโครงการนมโรงเรียน ปีการศึกษา 2559 ที่โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล อ.เมือง จ.สตูล

นายสุรพล กล่าวว่าปัจจุบันคนไทยดื่มนมปริมาณเฉลี่ย 14 ลิตรต่อคนต่อปี ซึ่งกระทรวงฯ ส่งเสริมให้คนไทยหันมาดื่มนมเพื่อสุขภาพ โดยตั้งเป้าปี 2559 ปริมาณการดื่มนมจะเพิ่มขึ้น 10% ทั้งนี้ นักเรียนชั้นประถม 7.64 ล้านคน ได้รับการดื่มนมตามโครงการนมโรงเรียนครบทุกคน

ทั้งนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพของนมโรงเรียนเป็นอย่างมาก ตั้งแต่แต่ฟาร์มเลี้ยงโคนม ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศ 16,770 แห่ง ก็ได้เข้าสู่การยกระดับมาตรฐาน GAP เกือบ 100% แล้ว และสารอาหารที่อยู่ในเนื้อน้ำนมดิบก็ได้มาตรฐานสากลด้วย

สำหรับการบริหารจัดการปีนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เน้น 2 เรื่อง คือ 1. ทำอย่างไรให้พี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงโคนมอยู่ได้ มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น 2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาทั่วประเทศ 7,640,000 คน จะต้องได้รับการดื่มนมจากโครงการนี้

นายสุรพล กล่าวอีกว่า เป้าหมายของการรณรงค์ให้คนไทยและนักเรียนดื่มนมปีนี้ เราต้องการยกระดับจากเดิม 14 ลิตรต่อคนต่อปี ให้เพิ่มขึ้นอีก 10% เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง

ด้านความเชื่อมั่นในการผลิตหรือแปรรูปนมนั้น ได้มีการคัดเลือกโรงงานที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ GMP ทั้งหมด 67 แห่ง ที่มาทำ MOU กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อผลิตนมที่มีคุณภาพป้อนให้กับโรงเรียนตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ได้เพียงพอทั้งปี

ขณะเดียวกันก็จะมีกระบวนการติดตามตรวจสอบ โดยบอร์ดบริหารจัดการนมแห่งชาติ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และระดับจังหวัด และมีการสุ่มตรวจนมอย่างใกล้ชิดทุกเดือน

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้