ไลฟ์สไตล์
100 year

เอกฉันท์!! สนช.มีมติ 122 เสียง ผุดตั้ง ก.ดิจิทัลฯ ขับเคลื่อน ศก.

ไทยรัฐออนไลน์
3 มิ.ย. 2559 14:38 น.
SHARE

สนช.มีมติ 122 เสียง ตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แนะราชการต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเอกฉันท์ 122 คะแนน เห็นชอบให้ร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่...) เพื่อตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้รับการประกาศใช้เป็นกฎหมาย

ข่าวแนะนำ

ทั้งนี้ ในร่าง พ.ร.บ. กำหนดให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน ส่งเสริม พัฒนา และดำเนินกิจการเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมอุตุนิยมวิทยา การสถิติ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีส่วนราชการ ประกอบด้วย สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ขณะเดียวกัน คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ที่มี นายสมบูรณ์ งามลักษณ์ สมาชิก สนช. เป็นประธาน ได้มีข้อสังเกตไปยังคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินการ ดังนี้ 1. หลักการและเหตุผลของการร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ควรครอบคลุมไปถึงการรองรับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ที่มีการขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหลัก ซึ่งจำเป็นต้องมีหน่วยงานภาครัฐทำหน้าที่บูรณาการกลไกต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีการดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเน้นให้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปมีบทบาทในทุกภาคส่วน

2. การออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในกระทรวง มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ เพื่อให้มีการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล เรื่องการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3. เพื่อให้มีการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลเรื่องการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ คณะรัฐมนตรีควรเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ อำนาจหน้าที่ในการบริหารงาน การบริหารงานบุคคล และการจัดสรรทรัพยากรของส่วนราชการให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ก.ดิจิทัลฯมติ สนช.ตั้ง ก.ดิจิทัลเศรษฐกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจกระตุ้น ศก.กลไกเศรษฐกิจพัฒนาเศรษฐกิจเทคโนโลยีดิจิทัลสนช.ข่าวไทยรัฐออนไลน์ข่าวการเมือง

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพฤหัสที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 01:08 น.