ข่าว

วิดีโอ

อุบลฯคืนความสุข นำสัตว์สัญจรให้เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ได้ชม-เรียนรู้

รอง ผวจ.อุบลฯ พร้อม ผอ.สวนสัตว์ และหลายภาคีเครือข่าย จับมือนำสัตว์นานาชนิดสัญจรให้โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลได้ชมและสัมผัสอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความสุขให้เยาวชน ปชช.ในถิ่นทุรกันดารได้เข้าร่วมกิจกรรม...

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 3 มิ.ย.59 ที่โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่นบ้านผาชัน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี นายคันฉัตร ตันเสถียร รอง ผวจ.อุบลราชธานี เป็นประธานเปิด สวนสัตว์สัญจร (Zoo Outreach program) ครั้งที่ 3 โดยมีนายแพทย์ วันชัย ตันวัฒนะ ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี และนายสมาน แก่นพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น ให้การต้อนรับ

โดยสวนสัตว์อุบลราชธานี องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จับมือภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วัดไชยมงคล บ้านอุบลฮักแพง ชุมชน-หนองนาควาย สวนสัตว์ขอนแก่น โครงการคชอาณาจักรสุรินทร์ ฯลฯ สร้างความสุขให้กับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลซึ่งจัดขึ้นทุกปี และในปีนี้สวนสัตว์อุบลราชธานีเลือกจัดที่โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น และโรงเรียนเครือข่ายกว่า 10 โรงเรียน ในอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลติดชายแดนประเทศลาว และเป็นถิ่นทุรกันดารเป็นพื้นที่คืนความสุขให้ประชาชน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน ทั้งสนับสนุนกิจกรรม บุคลากร เงินสนับสนุน ของรางวัลสำหรับเยาวชนและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

จุดประสงค์หลักของงานนี้ ยังเป็นการสนองนโยบายการศึกษาแห่งชาติตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ อันเป็นการตอบสนองต่อการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล และเพื่อเสริมสร้างความตระหนักให้เยาวชนรักสิ่งแวดล้อม และหวงแหนธรรมชาติ ป่า สัตว์ป่า และเกิดจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ ภายในมีซุ้มกิจกรรมจากสวนสัตว์ต่างๆ ทั่วประเทศกว่า 10 บูธ มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่เด็กๆ และเยาวชน พร้อมนำสัตว์ป่านานาชนิดที่จัดแสดงภายในสวนสัตว์ อาทิ หมีขอ เต่าเหลือง งูสายพันธุ์ต่างๆ ขนกันมาให้เด็กๆ ได้รับชมและสัมผัสอย่างใกล้ชิด ในรูปแบบมินิซู โดยมีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนในเขตอำเภอโพธิ์ไทร กว่า 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมรับของแจกของรางวัลกลับบ้านไปเป็นจำนวนมาก.

รอง ผวจ.อุบลฯ พร้อม ผอ.สวนสัตว์ และหลายภาคีเครือข่าย จับมือนำสัตว์นานาชนิดสัญจรให้โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลได้ชมและสัมผัสอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความสุขให้เยาวชน ปชช.ในถิ่นทุรกันดารได้เข้าร่วมกิจกรรม... 3 มิ.ย. 2559 13:38 4 มิ.ย. 2559 01:10 ไทยรัฐ