วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
AEC Go On 04/06/59

AEC Go On 04/06/59

  • Share:

ไปกัมพูชารอบนี้เมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมากับนักศึกษาหลักสูตร TEPCoT ผมรู้สึกว่าเศรษฐกิจและเมืองกัมพูชาเติบโตมากกว่าปีที่ผ่านๆมาอย่างมาก การก่อสร้างมีให้เห็นอย่างดาษดื่นทั้งการก่อสร้างถนนหนทางและอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมในกรุงพนมเปญ จึงไม่แปลกใจเลยที่เศรษฐกิจของกัมพูชามีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจปีละ 7% ต่อเนื่องในระยะหลังๆ

เศรษฐกิจของกัมพูชาที่เติบโตโดดเด่นในระยะหลัง เป็นผลพวงมาจากการนโยบายการพัฒนาประเทศที่ชัดเจน ผ่านการพัฒนาอุตสาหกรรมแทนการนำเข้าและอุตสาหกรรมส่งออกที่เน้นการใช้แรงงานเป็นสำคัญ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอที่เติบโตอย่างโดดเด่น อีกทั้งยัง มีนโยบายส่งเสริมการลงเพราะทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในประเทศกัมพูชาได้เสรีและมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่ดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ อีกทั้งยังเติมแต้มต่อด้วยการมีสิทธิพิเศษทางศุลกากรหรือ GSP จากประเทศพัฒนาที่ให้กับประเทศที่พัฒนาน้อยเฉกเช่น กัมพูชา เป็นแรงจูงใจให้นักลงทุนจากต่างประเทศ เพราะจะมีการเสียภาษีนำเข้าในอัตราที่ต่ำมากสำหรับสินค้าที่ส่งออกไปยังสหรัฐฯ และยุโรป

รัฐบาลกัมพูชาพยายามผลักดันให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนในสาขาการผลิตที่ไม่ใช่สิ่งทอมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันเศรษฐกิจของกัมพูชาพึ่งพาอุตสาหกรรมสิ่งทออย่างมาก โดยอุตสาหกรรมสิ่งทอมีสัดส่วนสูงถึง 16% ของ GDP กัมพูชา และมีสัดส่วนในการส่งออกสูงถึง 70-80% ของมูลค่าส่งออกทั้งหมดของกัมพูชาไปยังตลาดโลกซึ่งคิดเป็น 1.2% ของการส่งออกทั้งโลกนับว่าใหญ่มากครับ ซึ่งกัมพูชาพยายามสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร หรืออุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า แต่ปัญหาที่สำคัญของกัมพูชา ณ ขณะนี้ ซึ่งกัมพูชาก็ทราบดีและกำลังแก้ไขอยู่คือ ปัญหาราคาค่าไฟฟ้าค่อนข้างสูงเกือบ 2 เท่าของประเทศไทย และต้นทุนของ logistics สูงเพราะราคาน้ำมันสูงกว่าไทยและถนนหนทางยังไม่ค่อยดีนัก ถ้าจะซื้ออนาคตกับกัมพูชาก็น่าลงทุนในหลายสาขาการผลิต แต่ถ้าจะหวังผล ในระยะสั้น ท่องเที่ยวและบริการดูจะเป็นสาขาที่น่าสนใจที่สุดสำหรับคนไทยครับ.

ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผอ.ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้