วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บ.อัคราฯมอบ45ล้าน หนุนกองทุนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. นายสิโรจ ประเสริฐผล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บ.อัครา รีซอร์สเซส จก. (มหาชน) นำเงินสนับสนุน “กองทุนพัฒนาท้องถิ่น โดย สนง. อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร สมทบบริษัท อัคราฯมูลค่า 45 ล้านบาท มอบให้ชาวบ้านรอบเหมืองฯ ใน จ.พิจิตร เพชรบูรณ์และพิษณุโลกใช้พัฒนาท้องถิ่น โดยมีนายพิษณุ เสนาวิน รอง ผวจ.พิจิตร นายเกียรติชัย ตุลา ธรรมกุล อุตสาหกรรมจังหวัด และตัวแทน อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านรอบเหมืองแร่ทองคำชาตรี ร่วมเป็นสักขีพยานที่ สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร นายสิโรจกล่าวว่า ถึงแม้ว่าเหมืองแร่ทองคำชาตรีได้รับการต่ออนุญาตโรงประกอบโลหกรรมถึงสิ้นปี 2559 นี้ แต่บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าดูแลชุมชนต่อไปตามพันธสัญญา จึงนำเงิน 45 ล้านบาทเข้ากองทุนพัฒนาท้องถิ่น ถือเป็นเรื่องน่าเสียดาย เนื่องได้วางแผนการพัฒนาชุมชนหลายโครงการ อาทิ สนับสนุนด้านการศึกษาการบรรเทาภัยแล้ง ฯลฯ ไปจนสิ้นอายุเหมืองในปี 2571 โดยหวังว่ารัฐบาลจะทบทวนคำสั่ง หรือยกเลิกปิดเหมืองในสิ้นปี 2559 นี้

นางบุญมา หมื่นจงดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านวังชะนางใต้ ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า ไม่อยากให้การสนับสนุนหยุดเพียงเท่านี้ อยากให้เกิดการสนับสนุนจาก บ.อัคราฯต่อไป จึงอยากวิงวอนให้รัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาและทบทวนคำสั่งปิดเหมืองในสิ้นปีอีกครั้ง เพราะถ้าหากเหมืองฯปิดตัวลงจะส่งผลกระทบทั้งทาง ด้านเศรษฐกิจและสังคมอีกมากมายในพื้นที่

สำหรับกองทุนพัฒนาท้องถิ่น เกิดขึ้นตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตโรงประกอบโลหะกรรม โดยเงินอุดหนุนกองทุน คิดจากสัดส่วนโลหะทองคำที่ผลิตได้ในอัตรา 3 บาทต่อกรัม หรือไม่น้อยกว่าปีละ 15 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาประกอบโลหะกรรม ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนด เริ่มตั้งแต่ปี 2556 ปีที่ ได้ใบประกอบโลหะกรรมใหม่จนถึงปี 2558 รวมเป็นเงิน 45 ล้านบาท.

นายสิโรจ ประเสริฐผล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บ.อัครา รีซอร์สเซส จก. (มหาชน) นำเงินสนับสนุน “กองทุนพัฒนาท้องถิ่น โดย สนง. อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร สมทบบริษัท อัคราฯมูลค่า 45 ล้านบาท 3 มิ.ย. 2559 08:04 3 มิ.ย. 2559 08:20 ไทยรัฐ