วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จี้กรมศุลฯคุมเข้มภาษี!

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง กล่าวปาฐกถาในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ข้อตกลงคุณธรรม” หรือ Integrity Pact ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ระหว่างกรมบัญชีกลาง กับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ว่า ความร่วมมือของภาคเอกชนจะช่วยทำให้ภาครัฐประหยัดเงินงบประมาณได้ ซึ่งที่ผ่านมา กรมบัญชีกลางสามารถประหยัดเงินงบประมาณได้จากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทำให้ราคาประมูลเฉลี่ยแต่ละโครงการที่ผ่านมา มีราคาต่ำกว่าราคากลางถึง 15% และคิดเป็นงบประมาณที่ลดลงเกือบ 30,000 ล้านบาท ในช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมา

“ที่ผ่านมา กระทรวงการคลังได้พยายามออกมาตรการเพื่อลดการทุจริต เช่น ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรืออี-เพย์เมนต์ และการทำบัญชีเล่มเดียวของกรมสรรพากร แต่ทำบัญชีเล่มเดียวจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากกรมศุลกากรที่รับผิดชอบการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศไม่กวดขันให้ผู้นำเข้าแจ้งราคาและปริมาณสินค้าตรงกับความจริง”

นายอภิศักดิ์ กล่าวว่า การรั่วไหลของภาษีศุลกากรแสดงให้เห็นว่า ผู้ประกอบการไม่สามารถทำบัญชีเล่มเดียวได้ เพราะแจ้งราคาต่ำและปริมาณน้อยกว่าความเป็นจริงก็คือ บัญชีเล่มที่ 2 และเล่มที่ 3 ซึ่งอาจจะทำให้มาตรการการทำบัญชีเล่มเดียวไม่เกิดประโยชน์เต็มที่ จึงได้ขอให้อธิบดีกรมศุลกากรเร่งไปดำเนินการแก้ไขให้มีความรัดกุมและเข้มงวดมากขึ้น เพื่อให้มีการเสียภาษีที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ทั้งนี้ การเสียภาษีไม่ถูกต้องถือเป็นการทุจริตประเภทหนึ่ง เพราะประเทศไม่ได้เงินและยังเป็นการเอาเปรียบผู้ประกอบการที่เสียภาษีถูกต้องอีกด้วย กรมศุลกากรจึงต้องเร่งแก้ไขเรื่องดังกล่าวให้เข้มข้นมากขึ้น แม้ว่าที่ผ่านมา การจัดอันดับการคอร์รัปชันของไทยในปี 58 จะดีขึ้นมาอยู่ลำดับที่ 76 จากปีก่อนหน้าอยู่ลำดับที่ 85 จากทั้งหมดกว่า 170 ประเทศ ถือว่ายังไม่น่าพอใจ และต้องมีการแก้ไขเรื่องนี้ต่อไป.

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง กล่าวปาฐกถาในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ข้อตกลงคุณธรรม” หรือ Integrity Pact ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ระหว่างกรมบัญชีกลาง กับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน 3 มิ.ย. 2559 04:49 3 มิ.ย. 2559 07:40 ไทยรัฐ