วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"อุตตม" แบ่งงาน 3 ค่ายมือถือ เร่งเศรษฐกิจสังคมดิจิตอล!

นายอุตตม สาวนายน รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า จากที่กระทรวงไอซีทีเร่งขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมและประชาชนสามารถรับบริการได้โดยเร็ว ขณะนี้ ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ 3 ราย คือ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) แสดงความสนใจเข้าร่วมการขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐด้านไอซีที ในเบื้องต้นจะร่วมในภารกิจที่เชี่ยวชาญก่อน และหากภารกิจใดสามารถร่วมมือกันทำก็จะร่วมกัน มีจุดหมายเดียวกันคือร่วมมือกับภาครัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอลให้เติบโตอย่างประสิทธิภาพ เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางไอซีทีในอนาคตอันใกล้

สำหรับกลุ่มทรูได้ร่วมมือและสนับสนุนในการด้านศึกษากับกระทรวงศึกษาธิการในหลายๆโครงการแล้ว จะขยายผลมายังกระทรวงไอซีที ด้วยการพัฒนาคนเพื่อป้อนตลาดไอซีที ขณะที่ดีแทคจะผลักดันการค้าผ่านออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนเอไอเอสสนใจเข้าร่วมขับเคลื่อนศูนย์ดิจิตอลชุมชนให้เชื่อมต่อข้อมูลกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปยังเกษตรกร เพื่อช่วยกันผลักดันสมาร์ท ฟาร์มเมอร์ ซึ่งจะช่วยยกระดับความรู้และสร้างรายได้ให้เกษตรกรไทย อีกทั้งยังสนใจที่จะนำบริการโครงข่ายโทรคมนาคมไปถึงโรงเรียนตามแนวชายแดนด้วย.

นายอุตตม สาวนายน รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า จากที่กระทรวงไอซีทีเร่งขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมและประชาชนสามารถรับบริการได้โดยเร็ว 3 มิ.ย. 2559 04:41 3 มิ.ย. 2559 04:42 ไทยรัฐ