วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ย้ำแก้ปัญหา รพ.ขาดสภาพคล่องผู้บริหารต้องเก่ง

ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณี โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (รพศ./รพท.) ค้างจ่ายเงินค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน หรือพีฟอร์พี ว่า เรื่องนี้เกิดขึ้นนานแล้วขึ้นอยู่กับว่า ใครมีเงินบำรุงเพียงพอหรือไม่ ซึ่งขณะนี้กำลังให้ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. และ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัด สธ. ช่วยกันดูและส่งข้อมูล มาให้ตนว่ามีโรงพยาบาลใดบ้างที่ค้างจ่ายเงินค่าตอบแทน ค้างเพราะอะไร ทำไมถึงเป็นดินพอกหางหมู ส่วนหนึ่งยอมรับว่าเพราะการแก้ปัญหา รพ. ขาดสภาพคล่องยังไม่มีความเบ็ดเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการค่อยเป็นค่อยไป แต่สิ่งสำคัญคือการทำงานเชิงรุกในการหาทุนเข้าโรงพยาบาลด้วย ไม่ใช่รอเงินจากส่วนกลางอย่างเดียว เพราะเงินที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ส่งให้ไม่พออยู่แล้ว แต่จะปล่อยให้ภาระนี้เป็นต่อไปไม่ได้ ต้องมาร่วมกันแก้ไข ส่วนการปรับเปลี่ยนระบบการส่งเงินจาก สปสช.ไปยังโรงพยาบาลต่างๆใหม่นั้น คงจะใช้วิธีทำความเข้าใจร่วมกันในการแก้ไขปัญหา ซึ่งอยู่ระหว่างดูการ ปรับระบบ และเบื้องต้นจากการไปเยี่ยมโรงพยาบาลต่างๆ ก็ได้เน้นย้ำให้ ผอ.โรงพยาบาลทุกแห่งทำหน้าที่ เป็นผู้บริหารจริงๆ นอกจากการใช้เงินที่ส่งให้แล้วยัง ต้องหาเข้ามาด้วย บนหลักการที่ประชาชนได้ประโยชน์ ซึ่งมีวิธีการมากมาย ผู้บริหารต้องเก่ง.

ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณี โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (รพศ./รพท.) ค้างจ่ายเงินค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน หรือพีฟอร์พี ว่า เรื่องนี้เกิดขึ้นนานแล้วขึ้นอยู่กับว่า... 3 มิ.ย. 2559 03:06 3 มิ.ย. 2559 07:56 ไทยรัฐ