ทร.-ทอ. ฝึกรบร่วมประจำปีกลางอ่าวไทย ตามแผนเฉลิมอากาศ

ข่าว

  ทร.-ทอ. ฝึกรบร่วมประจำปีกลางอ่าวไทย ตามแผนเฉลิมอากาศ

  ไทยรัฐออนไลน์

   2 มิ.ย. 2559 22:54 น.

   (ขอบคุณภาพจาก กองทัพเรือ)

   ทร. ฝึกยิ่งใหญ่ - ทอ. นำเอฟ 16 - กริฟเพน หนุนฝึกร่วมตามแผนเฉลิมอากาศ กลางทะเลอ่าวไทย จัด ร.ล.จักรีนฤเบศร เป็นฐานบัญชาการรบลอยน้ำ "บิ๊กณะ" พอใจผลการฝึก ยอมรับ ยังขาดอาวุธรบอีกหลายมิติ หวังอนาคตมีงบซื้อเรือดำน้ำ

   เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 59 ในทะเลอ่าวไทย บนเรือหลวงจักรีนฤเบศร พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ชมการฝึกป้องกันภัยทางอากาศให้กับกองทัพเรือ โดยการสนับสนุนกำลังทางอากาศของกองทัพอากาศ เพื่อเป็นการทดสอบขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกันทางทะเล โดยใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operations : NCO) โดยมี พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ รวมสังเกตการณ์

   โดยกำลังทางเรือในกองเรือฝึก ของกองทัพเรือ ประจำปี 2559 จำนวน 8 ลำ ได้แก่ ร.ล.จักรีนฤเบศร ร.ล.นเรศวร ร.ล.ตากสิน ร.ล.กระบุรี ร.ล.รัตนโกสินทร์ ร.ล.สุโขทัย ร.ล.คีรีรัตน์ และ ร.ล.สิมิลัน รวมถึงอากาศยานปราบเรือดำน้ำแบบที่ 1 หรือ ซีฮอว์ก จำนวน 3 ลำ ขณะที่กำลังทางอากาศของกองทัพอากาศ ประกอบด้วย เครื่องบิน Saab 340 AEW จำนวน 1 ลำ เครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ Gripen 39 C/D จำนวน 6 ลำ เครื่องบินเอฟ16 จำนวน 8 ลำ

   ทั้งนี้ กองทัพอากาศ ได้ปรับแผนการฝึกเฉลิมอากาศเข้าร่วมการฝึกของกองทัพเรือในครั้งนี้ โดยเป็นการจำลองสถานการณ์ให้ ร.ล.จักรีนฤเบศร ทำหน้าที่สั่งการบังคับบัญชา เครื่องบิน Gripen ปล่อยอาวุธนำวิธีโจมตีเรือผิวน้ำและสะกัดอากาศยานของข้าศึกสำหรับการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง ระหว่างกองทัพเรือและกองทัพอากาศ ในการปฏิบัติการทางทหาร เพื่อตอบสนองทฤษฎีการสงครามที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง ในยุคของข้อมูลข่าวสาร ก่อให้เกิดอานุภาพในการรบ ผ่านการเชื่อมโยงเป็นระบบเครือข่าย ระหว่างผู้สั่งการและผู้ปฏิบัติในพื้นที่การรบ และก่อให้เกิดความรวดเร็วและตัดสินใจ ถูกต้อง หวังให้เกิดอานุภาพทำลายล้างสูง ลดการสูญเสียของกำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์ของฝ่ายเรา รวมถึงสร้างความเป็นหนึ่งเดียวในการปฏิบัติ


   ขณะที่กองทัพอากาศ ได้พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี (Tactical Data Link : TDL) แบบ Link-T ติดตั้งกับ Gripen 39 C/D และระบบบัญชาการและควบคุมทางอากาศของกองทัพอากาศ เพื่อใช้ในการปฏิบัติการทางอากาศ และปฏิบัติการร่วมกับเหล่าทัพอื่นส่วนกองทัพเรือ ได้พัฒนาขีดความสามารถกำลังทางเรือ โดยติดตั้งระบบอำนวยการรบ กับ ร.ล.จักรีนฤเบศร,ร.ล.นเรศวร และ ร.ล.ตากสิน จึงติดตั้งระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี เช่นเดียวกับกองทัพอากาศ เพื่อให้เกิดแลกเปลี่ยนข้อมูลทางยุทธวิธี กับเครื่องบิน Gripen 39 C/D และ Saab 340 AEW ของกองทัพอากาศแบบบูรณาการ เพื่อเสริมขีดความสามารถในการโจมตีเป้าหมายและป้องกันการทำลายฝ่ายเดียวกัน


   พล.ร.อ.ณะ กล่าวว่า เนื่องจากเราเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน จึงจำเป็นต้องมีการบูรณาการทั้งเรื่องเวลา งบประมาณในการบริหารการฝึกของหน่วยต่างๆ ให้มาร่วมการฝึกเป็นหน่วยระดับใหญ่ทั้งทางบกและทางทะเลตามนโยบายของกระทรวงกลาโหม ที่ต้องการให้แต่ละหล่าทัพร่วมปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในส่วนของกองทัพเรือ ได้การปรับปรุงยุทโธปกรณ์ที่มีคุณค่าระดับสูง ประกอบด้วย ร.ล.จักรีนฤเบศร ร.ล.นเรศวร ร.ล.ตากสิน ซึ่งเป็นกำลังรบหลักของกองทัพเรือ โดยในการฝึกครั้งนี้ กองทัพเรือนำเรือผิวน้ำมาร่วมจำนวน 32 ลำ อากาศยาน 10 ลำ ซึ่งการฝึกระหว่างกองทัพเรือและกองทัพอากาศ เป็นการจำลองสถานการณ์รบแบบสมจริง และทำให้ได้เห็นขีดความสามารถซึ่งกันและกัน จะนำภาพการฝึกครั้งนี้มาเป็นบทเรียนเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย เพื่อพัฒนาการฝึกต่อไปตามนโยบายผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกระทรวงกลาโหม

   อย่างไรก็ตาม การฝึกระหว่างกองทัพเรือและกองทัพอากาศ ไม่ใช่ครั้งแรก ก่อนหน้านั้นมีการฝึกร่วมกันอย่างต่อเนื่อง แต่ปีนี้กำลังพลของกองทัพเรือและกองทัพอากาศ มีความพร้อมทั้งเรื่องยุทโธปกรณ์และระบบที่ทันสมัย data link

   "การฝึกครั้งนี้กองทัพเรือและกองทัพอากาศ จะได้ทดสอบระบบของ 2 เหล่าทัพว่ามีประสิทธิภาพมาน้อยแค่ไหน ทั้งนี้ผมรู้สึกพอใจผลการฝึกทั้งเรื่ององค์วัตถุและองค์ยุทธวิธี แต่ยอมรับว่าเรายังขาดขีดความสามารถบางประการหลายมิติ อาทิ การรบใต้น้ำ อาวุธป้องกันตนเอง อาวุธที่ใช้ในการรุก นอกจากนี้ อาวุธที่มีอยู่เดิมของกองทัพเรือ มีอายุการใช้งานมานานแล้วจึงต้องดูแลเพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้งาน แต่มองว่าบุคคลคือส่วนที่สำคัญที่สุดฝนการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด ผมเน้นย้ำกำลังพลเสมอว่าให้เอาใจใส่" พล.ร.อ.ณะ กล่าว

   ทั้งนี้ ตามนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงกลาโหม ซึ่งทุกเหล่าทัพมีอุดมการณ์และภารกิจในการป้องกันอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ รวมทั้งดูแลความมั่นคงและผาสุขของประชาชน นี่คืออุดมการณ์พวกเราทั้งกองทัพ ส่วนความคืบหน้าการจัดซื้อเรือดำน้ำ ต้องรอการพิจารณาความเป็นไปได้ของงบประมาณ

   จากนั้นเวลา 14.00 น. บริเวณพื้นที่สนามฝึกยิงอาวุธหาดยาว ทุ่งโปรง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธีในการฝึกเป็นหน่วย ของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ประจำพื้นที่ ในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2559 โดยมี พล.ร.ต.สานนท์ ผะเอม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ให้การต้อนรับ โดยการฝึกครั้งนี้เพื่อทดสอบความพร้อมในการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันประเทศ ในการป้องกันภันทางอากาศและการป้องกันพื้นที่ชั้นใน ถือเป็นการทดสอบขีดความสามารถขององค์บุคคลและองค์วัตถุในการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธี อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติทางเรือสาขาต่างๆ ในระดับหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่กองทัพเรือ โดยการฝึกครั้งนี้ จะมีการยิงอาวุธประกอบด้วยปืนใหญ่ขนาดกลางกระสุนวิธีโค้ง(ปกค.) ปืนใหญ่ขนาดกลาง(ปกร.) กระสุนวิธีราบ ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน(ปตอ.)


   นอกจากนี้ พล.ร.อ.ณะ ยังกล่าวกับกำลังพลว่า ขอให้ทุกคนตั้งใจฝึกให้ดี เก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์ต่างๆ และการฝึกใช้ยุทโธปกรณ์ กำลังพลทุกคนจะหยุดนิ่งไม่ได้ ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ พัฒนาตนให้เท่าทัน เนื่องจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ก้าวหน้าไปเร็วมาก ถ้าไม่หมั่นศึกษาเพิ่มเติมก็เท่ากับถอยหลัง ขอฝากไว้ว่า หากทุกคนรักกองทัพเรือ ก็ต้องพัฒนาตัวเองให้มีความรู้ความสามารถ เท่าทันเทคโนโลยีและวิทยาการต่อไป เพื่อให้กองทัพเรือมีความเข้มแข็งตลอดไป.

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 08:56 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์