วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มติ สนช. 'เรวัต วิศรุตเวช' วืดนั่งเก้าอี้ผู้ตรวจการแผ่นดิน คนใหม่

มติ สนช. 'เรวัต วิศรุตเวช' วืดนั่งเก้าอี้ผู้ตรวจการแผ่นดิน คนใหม่

  • Share:

ไม่ได้เสียงข้างมาก! มติ สนช. 66 ต่อ 66 เสียง ทำ นพ.เรวัต วิศรุตเวช อดีตอธิบดีกรมการแพทย์ วืดนั่งผู้ตรวจการแผ่นดินคนใหม่ เตรียมพิจารณาสรรหาใหม่

วันที่ 2 มิ.ย. ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ นพ.เรวัต วิศรุตเวช อดีตอธิบดีกรมการแพทย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง จากนั้นที่ประชุมได้ทำการประชุมลับ จนท้ายที่สุด สมาชิก สนช.ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบลับ โดยผู้เข้าประชุม 156 คน เห็นชอบ 66 เสียง ไม่เห็นชอบ 66 เสียง งดออกเสียง 24 เสียง ทำให้ นพ.เรวัต ไม่ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน เนื่องจากคะแนนไม่ถึงมติเสียงข้างมาก และหลังจากนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาคัดสรรบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน พิจารณาเลือกใหม่อีกครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้