วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มติแพทยสภา ส่งเรื่องออกใบรับรองแพทย์ให้กก.สอบ-ให้หมอตรวจป่วยธัมมชโย

มติแพทยสภา ไฟเขียวส่งเรื่องออกใบรับรองแพทย์พระธัมมชโยให้คณะอนุกรรมการจริยธรรมพิจารณาความถูกต้อง พร้อมยินดีส่งทีมแพทย์ตรวจอาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย แต่ต้องได้รับความยินยอมจากหลวงพ่อด้วย 

วันที่ 2 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ส่งหนังสือมายังแพทยสภาพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติแพทย์ที่ออกใบสำคัญความเห็นแพทย์ร่วมกับการร้องขอทีมแพทย์ที่ให้การดูแลพระเทพญาณมหามุนี เพื่อส่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไปตรวจอาการอาพาธของพระเทพญาณมหามุนีที่วัดพระธรรมกายนั้น

คณะอนุกรรมการบริหารแพทยสภา ได้มีมติเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 

1. เห็นควรส่งเรื่องใบรับรองแพทย์ให้คณะอนุกรรมการจริยธรรมชุดพิเศษ พิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติและอำนาจหน้าที่ออกใบรับรองแพทย์ โดยให้ นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการ

2. เห็นชอบตามหนังสือร้องขอยินดีส่งแพทย์ที่เป็นกลางร่วมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย และราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ไปเพื่อตรวจวินิจฉัยตามขั้นตอน แต่ต้องได้รับความยินยอมจากพระธัมมชโย และต้องอนุญาตให้เผยแพร่ข้อเท็จจริงต่อสาธารณชน.

มติแพทยสภา ส่งเรื่องออกใบรับรองแพทย์พระธัมมชโยให้คณะอนุกรรมการจริยธรรมพิจารณาความถูกต้อง พร้อมยินดีส่งทีมแพทย์ตรวจอาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย แต่ต้องได้รับความยินยอมจากหลวงพ่อด้วย 2 มิ.ย. 2559 15:24 2 มิ.ย. 2559 15:55 ไทยรัฐ