Thairath Logo
กีฬา

'บิ๊กหมู' ต้อนรับ ผบ.ทบ.บูรไน พร้อมภริยา กระชับสัมพันธ์ 2 ประเทศ

Share :

พลเอกธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ. ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการทหารบกบรูไน พร้อมคณะ เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างสองกองทัพให้มากยิ่งขึ้น

วันที่ 2 มิ.ย. พลเอกธีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการทหารบก ให้การต้อนรับ พลจัตวาเพิงงีรัน ดาโต๊ะ สรี ปาห์ลาวัน อะมินัน บิน เพิงงีรัน ฮาจิ มาห์มัด ผู้บัญชาการทหารบกบรูไน และภริยา พร้อมคณะเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของกองทัพบก ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2559

ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้นำผู้บัญชาการทหารบกบรูไน ตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ และวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อนเข้าคำนับและหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางราชการกับผู้บัญชาการทหารบก

โดยการเดินทางเยือนกองทัพไทยอย่างเป็นทางการของ ผู้บัญชาการทหารบกบรูไน ถือเป็นการแลกเปลี่ยน และกระชับความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างมิตรประเทศ การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง, ด้านการข่าว และการฝึกศึกษา โดยที่ผ่านมา ทั้งสองฝ่ายมีทัศนคติที่ดีต่อกัน เป็นพันธมิตรในเรื่องต่างๆ โดยมีกลไกกำกับความร่วมมือทวิภาคีที่สำคัญคือ คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-บรูไน ซึ่งต่างมีจุดแข็งเกื้อกูลกัน รวมถึง รัฐบาลบรูไน ได้สนับสนุนนโยบายไทยเกี่ยวกับการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการเยือนของผู้บัญชาการทหารบกบรูไนครั้งนี้ จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างสองกองทัพให้มากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...