วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สอนวิทย์–คณิต

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีนโยบายให้การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ดำเนินการส่งเสริมและสร้างความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้น อันเป็นที่มาของ www.scimath.org การสร้างระบบคลังความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิทย์ คณิต และ เทคโนโลยี และยังได้พัฒนาระบบชุมชนออนไลน์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และซักถามข้อสงสัย ปัญหา หรือความไม่เข้าใจในบทเรียนต่างๆได้ตลอดเวลา

บทความ คลังบทความคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คอมพิวเตอร์ ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน สื่อการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ บทความวิทยาศาสตร์น่ารู้ สื่ออื่นๆ โครงการเรียนทางไกล ข้อสอบ ระบบการสอบออนไลน์ ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA และนอกจากนี้ยังมี รายการโทรทัศน์และวิทยุ โครงงาน SciMath E–Books ชุมชนออนไลน์ ถามตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ Sci Kids พิชิตปริศนา.

2 มิ.ย. 2559 11:57 3 มิ.ย. 2559 07:21 ไทยรัฐ