วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทุกข์ของชาวนากับภัยแล้ง

นักวิชาการบางฝ่ายเคยเตือนไว้ตั้งแต่ปี 2558 ว่า “ปีนี้เผาหลอก ปีหน้าเผาจริง” “ปีหน้า” ที่พูดถึงคือปี 2559 หรือปีนี้ ที่ทั่วประเทศกำลัง “เผาจริง” จากผลกระทบของภัยแล้ง กลุ่มประชาชนผู้ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือกลุ่มเกษตรกร เพราะจะต้องพึ่งพานํ้าเป็นปัจจัยหลัก ในการทำมาหากิน แม้ขณะนี้ฝนจะเริ่มมาแล้ว แต่ยังไม่มากพอที่จะบรรเทาผลกระทบ

เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด น่าจะได้แก่ชาวนาซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุด แม้แต่ชาวนาในพื้นที่เขตชลประทาน ในลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยากว่า 20 จังหวัด ซึ่งเป็นอู่ข้าวอู่นํ้าของประเทศ และเคยทำนาได้ปีละ 2-3 ครั้ง แต่สองปีที่ผ่านมาทำได้แค่ปีละหน ภัยแล้งที่เกิดจากปรากฏการณ์เอลนิโญ ส่งผลกระทบรุนแรงต่อชาวนาทั่วประเทศ ทั้งด้านรายได้และความเป็นอยู่

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ แถลงว่า ไตรมาสแรกของปีนี้ แม้ภาพรวมของเศรษฐกิจจะเป็นเชิงบวก แต่ยังมีปัญหาที่จะต้องเฝ้าระวัง นั่นก็คือการจ้างงานภาคเกษตรที่ลดลง เพราะภัยแล้ง ลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 3 หรือ 24 เดือน และไม่มีการจ้างงานนอกภาคเกษตร รองรับเกษตรกรได้ทั้งหมด

กลุ่มเกษตรกรที่น่าห่วงที่สุด ได้แก่กลุ่มที่มีหนี้สิน ในปี 2558 ที่ผ่านมา กลุ่มนี้มีหนี้เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ถึง 40.28% มีหนี้โดยเฉลี่ยรายละ 42,613 บาท เพิ่มเป็น 13,915 บาท และมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น สถานการณ์ยังไม่ได้เปลี่ยนไป จากรายงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ระบุว่าเกษตรกรกลุ่มจนสุด มีรายได้แค่ครัวเรือนละ 12,000 บาทต่อปี

ครัวเรือนละ 12,000 บาทต่อปี หรือแค่เดือนละ 1,000 บาท เป็นรายได้ที่ตํ่ากว่าเส้นความจน กลุ่มนี้มีอยู่ถึง 1.3 ล้านครัวเรือน สภาพัฒน์เสนอแนะมาตรการแก้ปัญหาเกษตรกรทั้งระยะสั้นและระยะยาว เช่นต้องมีการบริหารการจัดการนํ้าอย่างยั่งยืน มีกลไกป้องกันภัยแล้ง และวางแผนรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่ทำยาก

ชาวนาอาจจะไม่ใช่ “กระดูกสันหลังของชาติ” อีกต่อไป เพราะข้าวหรือสินค้าเกษตรไม่ได้สร้างรายได้ให้ประเทศมากที่สุดเหมือนกับหลายทศวรรษก่อน ประเทศไทยมีชาวนาประมาณ 25-30 ล้านคน แต่ได้รับการดูแลจากรัฐค่อนข้างน้อย มีผู้เปรียบเทียบโครงการปรับปรุงการทำนา 10 ปี 10,000 ล้านบาท แต่รถไฟฟ้าสายสีม่วงที่บริการคน กทม. 10 ล้านคน ใช้งบ 70,000 ล้านบาท

คำกล่าวที่ว่า “ทุกข์ของชาวนาคือทุกข์ของแผ่นดิน” ยังเป็นความจริงในปัจจุบัน ไตรมาสแรกของปีนี้ เศรษฐกิจไทยเริ่มโงหัวและอาจเติบโตเกิน 3% เป็นครั้งแรกในหลายปี แต่การขยายตัวของจีดีพีเป็นภาพสะท้อนเศรษฐกิจของประเทศ มีสัญญาณที่ดีขึ้น แต่เศรษฐกิจของประชาชนยังไม่ฟื้นตัว โดยเฉพาะภาคเกษตรกรที่ถูกกระทบหนักสุดจากภัยแล้ง.

2 มิ.ย. 2559 11:09 3 มิ.ย. 2559 07:01 ไทยรัฐ