ไลฟ์สไตล์
100 year

ยอดขายรถยนต์เดือนเมษายน 2559

อาคม รวมสุวรรณ
2 มิ.ย. 2559 11:11 น.
SHARE

วุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนเมษายน 2559 มีปริมาณการขายทั้งสิ้น 54,986 คัน เพิ่มขึ้น 1.7% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 20,687 คัน ลดลง 11.9% รถเพื่อการพาณิชย์ 34,299 คัน เพิ่มขึ้น 12.1% รวมทั้ง รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนต์นี้ จำนวน 27,628 คัน เพิ่มขึ้น 22.2%

ข่าวแนะนำ

ประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้น
ตลาดรถยนต์เดือนเมษายน มีปริมาณการขาย 54,986 คัน เพิ่มขึ้น 1.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 11.9% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 12.1% ซึ่งเป็นการเติบโตที่เพิ่มขึ้นของตลาดรถยนต์ครั้งแรกในรอบ 4 เดือน นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 อีกทั้งเป็นการเติบโตต่อเนื่องของตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์เป็นเดือนที่ 3 จากความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่ที่ได้แนะนำสู่ตลาดในช่วงที่ผ่านมา

ตลาดรถยนต์สะสม 4 เดือน มีปริมาณการขาย 236,546 คัน ลดลง 6.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 23.2% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 5.7% เป็นผลสืบเนื่องมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ช่วยส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนในประเทศ แต่อย่างไรก็ตามกำลังซื้อที่ยังไม่ขยายตัวเต็มที่ ทำให้อัตราการเติบโตของยอดขายสะสมยังคงชะลอตัว

ตลาดรถยนต์ในเดือนพฤษภาคม แนวโน้มทรงตัว จากการเร่งใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ช่วยส่งเสริมการลงทุนในประเทศ ประกอบกับกิจกรรมส่งเสริมการขายและการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ ที่เป็นปัจจัยบวกต่อตลาดรถยนต์ แต่อย่างไรก็ตามดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือนเมษายนยังคงปรับตัวลง จากความกังวลต่อความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจโลก ส่งผลกระทบให้การลงทุนของภาคเอกชนยังคงชะลอตัว ประกอบกับภาวะภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อโดยรวม ทำให้แนวโน้มตลาดรถยนต์ในเดือนพฤษภาคมยังอยู่ในสภาวะทรงตัว

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนเมษายน 2559
ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 54,986 คัน เพิ่มขึ้น 1.7%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 14,895 คัน เพิ่มขึ้น 12.4% ส่วนแบ่งตลาด 27.1%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 11,949 คัน เพิ่มขึ้น 2.4% ส่วนแบ่งตลาด 21.7%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 9,109 คัน เพิ่มขึ้น 5.9% ส่วนแบ่งตลาด 16.6%

ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 20,687 คัน ลดลง 11.9%
อันดับที่ 1 ฮอนด้า 6,986 คัน เพิ่มขึ้น 14.3% ส่วนแบ่งตลาด 33.8%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 5,643 คัน ลดลง 19.1% ส่วนแบ่งตลาด 27.3%
อันดับที่ 3 มาสด้า 2,197 คัน เพิ่มขึ้น 6.9% ส่วนแบ่งตลาด 10.6%

ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)
ปริมาณการขาย 27,628 คัน เพิ่มขึ้น 22.2%
อันดับที่ 1 อีซูซุ 10,871 คัน เพิ่มขึ้น 2.4% ส่วนแบ่งตลาด 39.3%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 8,852 คัน เพิ่มขึ้น 60.8% ส่วนแบ่งตลาด 32.0%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 2,531 คัน ลดลง 5.6% ส่วนแบ่งตลาด 9.2%
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 4,609 คัน
โตโยต้า 1,925 คัน – มิตซูบิชิ 1,293 คัน – อีซูซุ 932 คัน – ฟอร์ด 373 คัน – เชฟโรเลต 86 คัน

4.) ตลาดรถกระบะ Pure Pick up
ปริมาณการขาย 23,019 คัน เพิ่มขึ้น 13.9%
อันดับที่ 1 อีซูซุ 9,939 คัน เพิ่มขึ้น 4.0% ส่วนแบ่งตลาด 43.2%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 6,927 คัน เพิ่มขึ้น 40.7% ส่วนแบ่งตลาด 30.1%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 2,075 คัน เพิ่มขึ้น 24.8% ส่วนแบ่งตลาด 9.0%

5.) ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์
ปริมาณการขาย 34,299 คัน เพิ่มขึ้น 12.1%
อันดับที่ 1 อีซูซุ 11,949 คัน เพิ่มขึ้น 2.4% ส่วนแบ่งตลาด 34.8%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 9,252 คัน เพิ่มขึ้น 47.5% ส่วนแบ่งตลาด 27.0%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 2,591 คัน เพิ่มขึ้น 29.9% ส่วนแบ่งตลาด 7.6%

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – เมษายน 2559
1.) ตลาดรถยนต์รวม
ปริมาณการขาย 236,546 คัน ลดลง 6.1%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 65,408 คัน ลดลง 21.5% ส่วนแบ่งตลาด 27.7%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 48,362 คัน เพิ่มขึ้น 1.6% ส่วนแบ่งตลาด 20.4%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 34,137 คัน ลดลง 10.2% ส่วนแบ่งตลาด 14.4%

2.) ตลาดรถยนต์นั่ง
ปริมาณการขาย 78,660 คัน ลดลง 23.2%
อันดับที่ 1 ฮอนด้า 24,092 คัน ลดลง 13.1% ส่วนแบ่งตลาด 30.6%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 18,953 คัน ลดลง 50.6% ส่วนแบ่งตลาด 24.1%
อันดับที่ 3 มาสด้า 9,215 คัน เพิ่มขึ้น 32.6% ส่วนแบ่งตลาด 11.7%

3.) ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)
ปริมาณการขาย 126,941 คัน เพิ่มขึ้น 9.9%
อันดับที่ 1 อีซูซุ 44,120 คัน เพิ่มขึ้น 1.1% ส่วนแบ่งตลาด 34.8%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 43,992 คัน เพิ่มขึ้น 6.6% ส่วนแบ่งตลาด 34.7%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 15,031 คัน เพิ่มขึ้น 38.7% ส่วนแบ่งตลาด 11.8%
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 22,526 คัน
โตโยต้า 10,766 คัน – มิตซูบิชิ 7,780 คัน – ฟอร์ด 1,737 คัน – อีซูซุ 1,872 คัน – เชฟโรเลต 371 คัน

4.) ตลาดรถกระบะ Pure Pick up
ปริมาณการขาย 104,415 คัน ลดลง 0.6%
อันดับที่ 1 อีซูซุ 42,248 คัน เพิ่มขึ้น 7.3% ส่วนแบ่งตลาด 40.5%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 33,226 คัน ลดลง 12.0% ส่วนแบ่งตลาด 31.8%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 8,738 คัน เพิ่มขึ้น 29.7% ส่วนแบ่งตลาด 8.4%

5.) ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์
ปริมาณการขาย 157,886 คัน เพิ่มขึ้น 5.7%
อันดับที่ 1 อีซูซุ 48,362 คัน เพิ่มขึ้น 1.6% ส่วนแบ่งตลาด 30.6%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 46,455 คัน เพิ่มขึ้น 3.4% ส่วนแบ่งตลาด 29.4%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 10,982 คัน เพิ่มขึ้น 35.3% ส่วนแบ่งตลาด 7.0%


อาคม รวมสุวรรณ
E-Mail chang.arcom@thairath.co.th
Facebook https://www.facebook.com/chang.arcom
https://www.facebook.com/ARCOM-CHANG-Thairath-Online-525369247505358/

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ยอดขายรถยนต์สถิติยอดขายรถยนต์เดือนเมษายนยอดขายรถยนต์ในประเทศอาคม รวมสุวรรณยอดขายรถคอลัมน์รถไทยรัฐออนไลน์

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 10:08 น.