ยอดขายรถยนต์เดือนเมษายน 2559

ข่าว

ยอดขายรถยนต์เดือนเมษายน 2559

อาคม รวมสุวรรณ

  2 มิ.ย. 2559 11:11 น.

  บันทึก

  วุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนเมษายน 2559 มีปริมาณการขายทั้งสิ้น 54,986 คัน เพิ่มขึ้น 1.7% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 20,687 คัน ลดลง 11.9% รถเพื่อการพาณิชย์ 34,299 คัน เพิ่มขึ้น 12.1% รวมทั้ง รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนต์นี้ จำนวน 27,628 คัน เพิ่มขึ้น 22.2%

  ประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้น
  ตลาดรถยนต์เดือนเมษายน มีปริมาณการขาย 54,986 คัน เพิ่มขึ้น 1.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 11.9% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 12.1% ซึ่งเป็นการเติบโตที่เพิ่มขึ้นของตลาดรถยนต์ครั้งแรกในรอบ 4 เดือน นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 อีกทั้งเป็นการเติบโตต่อเนื่องของตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์เป็นเดือนที่ 3 จากความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่ที่ได้แนะนำสู่ตลาดในช่วงที่ผ่านมา

  ตลาดรถยนต์สะสม 4 เดือน มีปริมาณการขาย 236,546 คัน ลดลง 6.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 23.2% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 5.7% เป็นผลสืบเนื่องมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ช่วยส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนในประเทศ แต่อย่างไรก็ตามกำลังซื้อที่ยังไม่ขยายตัวเต็มที่ ทำให้อัตราการเติบโตของยอดขายสะสมยังคงชะลอตัว

  ตลาดรถยนต์ในเดือนพฤษภาคม แนวโน้มทรงตัว จากการเร่งใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ช่วยส่งเสริมการลงทุนในประเทศ ประกอบกับกิจกรรมส่งเสริมการขายและการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ ที่เป็นปัจจัยบวกต่อตลาดรถยนต์ แต่อย่างไรก็ตามดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือนเมษายนยังคงปรับตัวลง จากความกังวลต่อความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจโลก ส่งผลกระทบให้การลงทุนของภาคเอกชนยังคงชะลอตัว ประกอบกับภาวะภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อโดยรวม ทำให้แนวโน้มตลาดรถยนต์ในเดือนพฤษภาคมยังอยู่ในสภาวะทรงตัว

  ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนเมษายน 2559
  ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 54,986 คัน เพิ่มขึ้น 1.7%
  อันดับที่ 1 โตโยต้า 14,895 คัน เพิ่มขึ้น 12.4% ส่วนแบ่งตลาด 27.1%
  อันดับที่ 2 อีซูซุ 11,949 คัน เพิ่มขึ้น 2.4% ส่วนแบ่งตลาด 21.7%
  อันดับที่ 3 ฮอนด้า 9,109 คัน เพิ่มขึ้น 5.9% ส่วนแบ่งตลาด 16.6%

  ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 20,687 คัน ลดลง 11.9%
  อันดับที่ 1 ฮอนด้า 6,986 คัน เพิ่มขึ้น 14.3% ส่วนแบ่งตลาด 33.8%
  อันดับที่ 2 โตโยต้า 5,643 คัน ลดลง 19.1% ส่วนแบ่งตลาด 27.3%
  อันดับที่ 3 มาสด้า 2,197 คัน เพิ่มขึ้น 6.9% ส่วนแบ่งตลาด 10.6%

  ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)
  ปริมาณการขาย 27,628 คัน เพิ่มขึ้น 22.2%
  อันดับที่ 1 อีซูซุ 10,871 คัน เพิ่มขึ้น 2.4% ส่วนแบ่งตลาด 39.3%
  อันดับที่ 2 โตโยต้า 8,852 คัน เพิ่มขึ้น 60.8% ส่วนแบ่งตลาด 32.0%
  อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 2,531 คัน ลดลง 5.6% ส่วนแบ่งตลาด 9.2%
  *ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 4,609 คัน
  โตโยต้า 1,925 คัน – มิตซูบิชิ 1,293 คัน – อีซูซุ 932 คัน – ฟอร์ด 373 คัน – เชฟโรเลต 86 คัน

  4.) ตลาดรถกระบะ Pure Pick up
  ปริมาณการขาย 23,019 คัน เพิ่มขึ้น 13.9%
  อันดับที่ 1 อีซูซุ 9,939 คัน เพิ่มขึ้น 4.0% ส่วนแบ่งตลาด 43.2%
  อันดับที่ 2 โตโยต้า 6,927 คัน เพิ่มขึ้น 40.7% ส่วนแบ่งตลาด 30.1%
  อันดับที่ 3 ฟอร์ด 2,075 คัน เพิ่มขึ้น 24.8% ส่วนแบ่งตลาด 9.0%

  5.) ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์
  ปริมาณการขาย 34,299 คัน เพิ่มขึ้น 12.1%
  อันดับที่ 1 อีซูซุ 11,949 คัน เพิ่มขึ้น 2.4% ส่วนแบ่งตลาด 34.8%
  อันดับที่ 2 โตโยต้า 9,252 คัน เพิ่มขึ้น 47.5% ส่วนแบ่งตลาด 27.0%
  อันดับที่ 3 ฟอร์ด 2,591 คัน เพิ่มขึ้น 29.9% ส่วนแบ่งตลาด 7.6%

  สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – เมษายน 2559
  1.) ตลาดรถยนต์รวม
  ปริมาณการขาย 236,546 คัน ลดลง 6.1%
  อันดับที่ 1 โตโยต้า 65,408 คัน ลดลง 21.5% ส่วนแบ่งตลาด 27.7%
  อันดับที่ 2 อีซูซุ 48,362 คัน เพิ่มขึ้น 1.6% ส่วนแบ่งตลาด 20.4%
  อันดับที่ 3 ฮอนด้า 34,137 คัน ลดลง 10.2% ส่วนแบ่งตลาด 14.4%

  2.) ตลาดรถยนต์นั่ง
  ปริมาณการขาย 78,660 คัน ลดลง 23.2%
  อันดับที่ 1 ฮอนด้า 24,092 คัน ลดลง 13.1% ส่วนแบ่งตลาด 30.6%
  อันดับที่ 2 โตโยต้า 18,953 คัน ลดลง 50.6% ส่วนแบ่งตลาด 24.1%
  อันดับที่ 3 มาสด้า 9,215 คัน เพิ่มขึ้น 32.6% ส่วนแบ่งตลาด 11.7%

  3.) ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)
  ปริมาณการขาย 126,941 คัน เพิ่มขึ้น 9.9%
  อันดับที่ 1 อีซูซุ 44,120 คัน เพิ่มขึ้น 1.1% ส่วนแบ่งตลาด 34.8%
  อันดับที่ 2 โตโยต้า 43,992 คัน เพิ่มขึ้น 6.6% ส่วนแบ่งตลาด 34.7%
  อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 15,031 คัน เพิ่มขึ้น 38.7% ส่วนแบ่งตลาด 11.8%
  *ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 22,526 คัน
  โตโยต้า 10,766 คัน – มิตซูบิชิ 7,780 คัน – ฟอร์ด 1,737 คัน – อีซูซุ 1,872 คัน – เชฟโรเลต 371 คัน

  4.) ตลาดรถกระบะ Pure Pick up
  ปริมาณการขาย 104,415 คัน ลดลง 0.6%
  อันดับที่ 1 อีซูซุ 42,248 คัน เพิ่มขึ้น 7.3% ส่วนแบ่งตลาด 40.5%
  อันดับที่ 2 โตโยต้า 33,226 คัน ลดลง 12.0% ส่วนแบ่งตลาด 31.8%
  อันดับที่ 3 ฟอร์ด 8,738 คัน เพิ่มขึ้น 29.7% ส่วนแบ่งตลาด 8.4%

  5.) ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์
  ปริมาณการขาย 157,886 คัน เพิ่มขึ้น 5.7%
  อันดับที่ 1 อีซูซุ 48,362 คัน เพิ่มขึ้น 1.6% ส่วนแบ่งตลาด 30.6%
  อันดับที่ 2 โตโยต้า 46,455 คัน เพิ่มขึ้น 3.4% ส่วนแบ่งตลาด 29.4%
  อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 10,982 คัน เพิ่มขึ้น 35.3% ส่วนแบ่งตลาด 7.0%

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  ขนหัวลุก พ่อค้าขายลอตเตอรี่ ขายให้ใครริมทาง
  02:21

  ขนหัวลุก พ่อค้าขายลอตเตอรี่ ขายให้ใครริมทาง

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 16:01 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์