ไลฟ์สไตล์
100 year

เป่ากระหม่อมคนเจนวายให้ปั๊มลูก

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
2 มิ.ย. 2559 05:15 น.
SHARE

กระปรี้กระเปร่ารับชาวสูงวัย โจทย์ท้าทายเศรษฐกิจไทย

นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวว่า ในอีก 15 ปีข้างหน้า หรือปี 2574 คาดว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอด โดยมีผู้สูงอายุที่อายุเกินกว่า 60 ปี มากกว่า 28% ของประชากรทั้งหมด ซึ่งมีนัยสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตเป็นอย่างมาก ทั้งด้านผลกระทบที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุ และโจทย์ระยะยาวที่ต้องเชื่อมโยงกับประชากรรุ่นถัดไป โดยเฉพาะคนรุ่นเจนเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีอยู่ประมาณ 16.45 ล้านคน หรือ 39% ของวัยแรงงาน ทั้งหมด ที่ต้องให้ความสำคัญเพราะจะมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป “กำลังแรงงานที่ลดลงจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจในระดับมหภาคที่หากต้องการให้เศรษฐกิจเติบโตอยู่ได้จะต้องเปลี่ยนเศรษฐกิจจากใช้แรงงานสูงไปสู่เศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าจากนวัตกรรม ขับเคลื่อนโดยใช้เทคโนโลยี คู่กับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีผลิตภาพสูงขึ้น”

ข่าวแนะนำ

ขณะเดียวกัน แนวโน้มในปัจจุบันที่ลักษณะครอบครัวจะไม่มีบุตร หรือเป็นครอบครัวอยู่คนเดียวเพิ่มมากขึ้นเพราะปัจจุบันคนเจนเนอเรชั่นวาย (คนที่เกิดประมาณปี 2523-2538) ไม่อยากมีลูก ซึ่งมาจากแนวคิดและทัศนคติที่มีความเป็นปัจเจกสูง อยากมีอิสระในการใช้ชีวิตตามความต้องการ ทั้งหมดนี้เป็นโจทย์สำคัญที่รัฐจะต้องออกนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้ครอบครัวมีบุตรมากขึ้นและมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างคนที่มีคุณภาพ

ด้านนายวรเวศม์ สุวรรณระดา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์โดยมีประชากรอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไปมากกว่า 20% ของประชากรทั้งหมด ในอีก 5 ปีข้างหน้า ขณะที่ประชากรวัยแรงงานที่มีอายุ 15-59 ปีจะมีจำนวนลดลงจาก 43 ล้านคนในปัจจุบัน เหลือจำนวน 40.7 ล้านคนในอีก 10 ปีข้างหน้า และลดลงเหลือ 35.1 ล้านคนในปี 2583 ซึ่งส่งผลให้จำนวนประชากรวัยแรงงานที่ต้องเกื้อหนุนผู้สูงอายุมีแนวโน้มลดลงจาก 4 ต่อ 1คนในปัจจุบันเหลือ 1.7 ต่อ 1 คนในปี 2583 “โจทย์ที่ท้าทายคือ จะทำอย่างไรเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุ สร้างสังคมที่กระปรี้กระเปร่าให้กับเศรษฐกิจที่มีผู้สูงวัยอย่างไร”

ด้านนายสมประวิณ มันประเสริฐ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า รัฐบาลควรขยายอายุเกษียณการทำงานออกไป เพื่อเลื่อนผลกระทบจากเศรษฐกิจที่อาจชะลอตัวต่อเนื่องไปอีก 10 ปี.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ปรเมธี วิมลศิริสศชสังคมสูงวัยผู้สูงอายุคนรุ่นเจนเนอเรชั่นวายเร่งมีบุตรข่าวเศรษฐกิจข่าวไทยรัฐฉบับพิมพ์

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 02:42 น.