ข่าว

วิดีโอ

พร้อมเสมอ

หลังว่างเว้นจากงานการเมือง “เสี่ยต๋อง” สิงห์ชัย ทุ่งทอง อดีต ส.ว.อุทัยธานี เลยมุ่งมั่นกับแนวคิด “วัฒนธรรมสร้างชาติ” ที่มาจากศิลปะ วัฒนธรรมและวิถีความเป็นอยู่แบบไทยๆ

บอกอยากให้รัฐเน้นพัฒนาการเกษตรที่ถือเป็นรากเหง้าของไทย มากกว่าไปพัฒนาอุตสาหกรรม

โดยเฉพาะ “เกษตรแบบชุมชน” มุ่งเน้นพัฒนาของดีประจำถิ่น ไม่ว่าจะเป็น ผลไม้ อย่าง ทุเรียน เงาะ มังคุดหรือกล้วย รวมไปถึงข้าวและพืชสมุนไพร

เชื่อว่ายั่งยืนกว่าอุตสาหกรรม เพราะหากโรงงานเกิดเจ๊ง คนตกงานกันระนาวแบบที่เป็นข่าว แต่กับการเกษตร ใช้ที่ดินตัวเอง ทำเอง ขายเอง ไม่มีตกงาน

หากรัฐพัฒนาเรื่องน้ำ เรื่องที่ดินทำกินให้ดีๆ

เกษตรจะกลายเป็นจุดแข็ง ไม่ใช่แค่ขายในชุมชนเท่านั้น

แต่อาจไปไกลถึงขั้นส่งออก สร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศอีกต่างหาก

ใครอยากฟังแนวคิดบอกเลย พร้อมไปทุกเวที!!!

มรุต มะหะหมัด

2 มิ.ย. 2559 01:33 2 มิ.ย. 2559 01:33 ไทยรัฐ