วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คกก.รังนกพัทลุง พลิกให้บริษัทผิดเงื่อนไขชนะประมูล-เค.โอ.ซี. โวยจ่อฟ้อง

คกก.รังนกพัทลุง ทบทวนมติการตีความให้ บ.สยามเนสท์ ผิดเงื่อนไข พร้อมลงมติให้ชนะการประมูล พร้อมเชิญเจรจาตกลงราคาวงเงิน 450 ล้าน 7 มิ.ย. ด้าน บริษัท เค.โอ.ซี. ผิดหวัง จ่อยื่นฟ้อง คกก.รังนก ถึงที่สุด

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 59 ที่ห้องประชุมอิรวดี ศาลากลางจังหวัดพัทลุง มีการจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดพัทลุง โดยที่ประชุมมีมติให้ นายโอภาส บุญช่วย อัยการจังหวัดพัทลุง ทำหน้าที่แทน นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ในฐานะประธานคณะกรรมการรังนก ซึ่งมีคำสั่งให้ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย โดยก่อนที่จะเข้าวาระการประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบผู้ชนะการประมูลของคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองงานด้านกฎหมาย นายโอภาส แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าทางบริษัท สยามเนสท์ 2559 จำกัด มีหนังสือด่วนที่สุด โดยขอให้ทบทวนและลงมติใหม่เพื่อให้บริษัทเข้าทำสัญญาสัมปทาน

ด้าน นายบุญพา เกื้อทอง ส.อบจ.พัทลุง เขต อ.ศรีบรรพต หนึ่งในคณะกรรมการรังนก ให้การสนับสนุนให้มีการทบทวนการลงมติ โดยเห็นว่าเงินประมูลดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น

ขณะที่ นายนอบ คงพูน ปลัดจังหวัดพัทลุง และคณะกรรมการรังนกคนอื่นๆ ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับแนวทางกับ นายโอภาส ได้อภิปรายเห็นด้วยกับแนวทางของนายบุญพา และมีการมติเห็นด้วยให้มีการทบทวนมติให้เรียกบริษัท สยามเนสท์ เข้ามาเจรจาตกลงราคาด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 11 เสียง (ขาดไป 1 เสียง คือ ผวจ.พัทลุง)

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการรังนก มีมติให้ ปลัดจังหวัดพัทลุง ในฐานะกรรมการและเลาขานุการฯ ทำหน้าที่ลงนามในหนังสือของคณะกรรมการรังนก เพื่อเชิญให้ นายพิพัตร อมรวัตพงศ์ กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท สยามเนสท์ เดินทางเข้ามาเจรจาตกลงราคากับคณะกรรมการรังนกชุดใหญ่ ในวันที่ 7 มิ.ย. 59 เวลา 10.00 น. ส่วนสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ นายนิคม จันทรโชติ ตัวแทนบริษัท เค.โอ.ซี. อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ที่ยื่นหนังสือขอใช้สิทธิ์เป็นผู้เข้ารับการเจรจาตกลงราคา หลังจากคณะกรรมการรังนกพิจารณาว่าบริษัท สยามเนสท์ และบริษัทจิราธาร เอเยนซีส์ จำกัด ทำผิดเงื่อนไข เผยว่า รู้สึกผิดหวังกับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการรังนกในครั้งนี้ และไม่คาดคิดว่าจะมีการทบทวนมติ เพื่อให้บริษัทสยามเนสท์ เป็นผู้ชนะการประมูลด้วยวงเงิน 450 ล้านบาท ซึ่งทางบริษัทจะได้นำปัญหาดังกล่าวเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท และจะนำเอกสารหลักฐานยื่นฟ้องคณะกรรมการรังนกตามขบวนการยุติธรรมให้ถึงที่สุดต่อไป.

คกก.รังนกพัทลุง ทบทวนมติการตีความให้ บ.สยามเนสท์ ผิดเงื่อนไข พร้อมลงมติให้ชนะการประมูล พร้อมเชิญเจรจาตกลงราคาวงเงิน 450 ล้าน 7 มิ.ย. ด้าน บริษัท เค.โอ.ซี. ผิดหวัง จ่อยื่นฟ้อง คกก.รังนก ถึงที่สุด 1 มิ.ย. 2559 17:07 1 มิ.ย. 2559 23:00 ไทยรัฐ