วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บอร์ด บขส.ตั้ง 'อำนาจ อันอาตม์งาม'นั่งรักษาการแทน กก.ผู้จัดการใหญ่

บอร์ด บขส. แต่งตั้ง "พล.ต.อ.อำนาจ อันอาตม์งาม" นั่งตำแหน่งรักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ คนใหม่ แทนนายนพรัตน์ การุณยะวนิช มีผลตั้งแต่วันนี้ (1 มิ.ย.59) เป็นต้นไป ...

วันที่ 1 มิ.ย.59 มีรายงานว่า คณะกรรมการบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ได้มอบหมายให้ พล.ต.อ.อำนาจ อันอาตม์งาม กรรมการบริษัทฯ รับตำแหน่งรักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทนนายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ ที่ได้ขอลาออกจากตำแหน่งฯ โดยให้มีผล ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

ในวันนี้ (1 มิ.ย.) พล.ต.อ.อำนาจ ได้เดินทางมาสักการะพระพรหม ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) พร้อมให้นโยบายในการทำงานแก่ผู้บริหาร บขส. โดยเน้นย้ำว่า บขส. เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ดำเนินงานเพื่อให้บริการประชาชน จึงขอให้พนักงานทุกคนคิดว่า ถ้าเราเป็น "ผู้รับบริการ เราต้องการอะไร ให้เราทำอย่างนั้น" รวมทั้งได้ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่สำคัญ เช่น แผนการจัดซื้อน้ำมัน แผนการย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสาร แผนการจัดหาและปรับปรุงรถโดยสารใหม่ โดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนงาน กำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินงานให้ชัดเจน และเชื่อมั่นว่า บขส. ยังสามารถบริหารงานให้มีกำไรได้ จึงขอให้ผู้บริหาร พนักงานทุกคน สามัคคี ร่วมมือกันทำงาน บริหารจัดการ สู้กลไกราคา สู้กลไกทางกายภาพ ทั้งในเรื่องรถโดยสารหรือสถานี และสุดท้ายต้องสู้ด้วยคุณภาพ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์สูงสุด

บอร์ด บขส. แต่งตั้ง "พล.ต.อ.อำนาจ อันอาตม์งาม" นั่งตำแหน่ง รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ คนใหม่ แทนนายนพรัตน์ การุณยะวนิช มีผลตั้งแต่วันนี้ (1 มิ.ย.59) เป็นต้นไป ... 1 มิ.ย. 2559 16:05 1 มิ.ย. 2559 18:31 ไทยรัฐ