ข่าว

วิดีโอ

กรธ. รับ ผู้ตรวจฯ ยื่นตีความ ก.ม.ประชามติ กระทบเผยแพร่ร่างฯ

โฆษก กรธ. รับ ผู้ตรวจฯ ยื่นตีความ พ.ร.บ.ประชามติ กระทบกระบวนการเผยแพร่ ร่าง รธน. ยัน คนแสดงความเห็นได้ แต่ห้ามบิดเบือน-ปลุกระดม

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 59 นายอุดม รัฐอมฤต โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีมติส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความในวรรคสอง มาตรา 61 ของ พ.ร.บ. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 ว่า ส่วนตัวมองว่า หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขัดต่อกฎหมายจริง อาจทำให้กระบวนการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญมีปัญหาได้ เพราะเนื้อความของมาตรา 61 วรรคสอง มีเจตนาที่จะป้องกันไม่ให้ผู้ใดฉวยโอกาสปลุกระดมประชาชน ให้เกิดความเข้าใจผิดต่อเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญ หรือใช้การข่มขู่ผู้อื่นให้เข้าใจเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญด้วยข้อมูลที่บิดเบือน ดังนั้น หากใครก็ตามจะแสดงความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญโดยสุจริต ไม่บิดเบือน และเป็นไปตามข้อเท็จจริงจึงสามารถที่จะดำเนินการได้เป็นปกติ ตนยืนยันว่าการแสดงความเห็นว่ารับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ไม่ถือว่าผิดกฎหมาย แต่ต้องไม่ใช่การปลุกระดม หรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางการเมือง หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายในสังคม เพราะสถานการณ์บ้านเมืองขณะนี้ อยู่ภายใต้บริบทที่ต้องการความปรองดองกันมากเป็นพิเศษ

โฆษก กรธ. รับ ผู้ตรวจฯ ยื่นตีความ พ.ร.บ.ประชามติ กระทบกระบวนการเผยแพร่ ร่าง รธน. ยัน คนแสดงความเห็นได้ แต่ห้ามบิดเบือน-ปลุกระดม 1 มิ.ย. 2559 15:59 1 มิ.ย. 2559 18:56 ไทยรัฐ