ไลฟ์สไตล์
100 year

ดีเดย์ 1 มิ.ย.! ผู้ขอรับใบขับขี่แท็กซี่ ต้องทดสอบขับรถบนถนนจริง

ไทยรัฐออนไลน์
1 มิ.ย. 2559 16:58 น.
SHARE

ขนส่งทางบก เดินหน้ายกระดับมาตรฐานคุณภาพผู้ขับรถแท็กซี่ไทยอย่างยั่งยืน ดีเดย์ 1 มิ.ย.เป็นต้นไป ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะใหม่ ต้องผ่านการทดสอบขับรถบนถนนจริง ...

วันที่ 1 มิ.ย. 59 นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ขนส่งทางบก มุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานการให้บริการ และพัฒนาคุณภาพผู้ขับรถแท็กซี่ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสารและประชาชน เข้มงวดผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะทุกคน ต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยภายในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา จะต้องไม่พบประวัติอาชญากรรม ทั้งยังต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการขับรถอย่างปลอดภัย และต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ประกอบด้วย กฎหมาย ระเบียบ และประกาศของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการขับรถยนต์สาธารณะ มารยาทสำหรับผู้ขับรถยนต์สาธารณะ กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกที่ควรทราบ และเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย รวมระยะเวลา 5 ชั่วโมง

ข่าวแนะนำ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการออกใบอนุญาตขับรถ กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะใหม่ ต้องเข้ารับการทดสอบขับรถบนถนน หรือทางหลวงในสถานการณ์จริงเพิ่มเติม เพื่อประเมินทักษะและความสามารถการขับรถของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ซึ่งต้องมีความปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อชีวิตผู้โดยสาร มีความชำนาญในเส้นทาง และสามารถให้คำแนะนำเส้นทางที่ใกล้ที่สุดให้แก่ผู้โดยสารได้ โดยเริ่มดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

สำหรับการทดสอบขับรถบนถนน หรือทางหลวง จะกำหนดเส้นทางที่ใช้ในการทดสอบ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน มีระยะทางไปกลับรวมไม่น้อยกว่า 2 กิโลเมตร โดยตามเส้นทางมีสัญญาณ และเครื่องหมายจราจรที่จำเป็น เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตามสัญญาณ และเครื่องหมายจราจรต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการทดสอบ จะสังเกตพฤติกรรมของผู้เข้ารับการทดสอบตลอดระยะเวลาการทดสอบขับรถบนถนนจริง ตามหัวข้อการให้คะแนนที่แบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การเตรียมการออกรถ 20 คะแนน ส่วนที่ 2 การขับรถตามเส้นทางที่กำหนด 70 คะแนน และส่วนที่ 3 การหยุดรถเมื่อสิ้นสุดการทดสอบ 10 คะแนน ซึ่งต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ยกเว้นกรณีส่วนที่ 3 ได้ 0 คะแนน ให้ถือว่าไม่ผ่านการทดสอบขับรถทันที โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการทดสอบจะอธิบายเกณฑ์การประเมิน เส้นทางที่จะใช้ทดสอบ ให้แก่ผู้เข้ารับการทดสอบก่อนเริ่มทดสอบขับรถ

ส่วนผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ต้องเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการทดสอบขับรถ และต้องจัดเตรียมรถที่จะใช้ในการทดสอบให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ห้ามใช้โทรศัพท์ หรืออุปกรณ์สื่อสารอื่นใดขณะเข้ารับการทดสอบขับรถ และในกรณีที่เกิดความเสียหายจากการทดสอบขับรถ ผู้เข้ารับการทดสอบต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายทั้งทางแพ่งและทางอาญา โดยสามารถยื่นคำขอและหลักฐาน ประกอบด้วย ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวหรือตลอดชีพ (หากเป็นชนิดชั่วคราวต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี), บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา, สำเนาทะเบียนบ้าน, ใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 1 เดือน) เมื่อผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ผ่านการอบรมและทดสอบข้อเขียนตามที่กำหนดแล้ว จึงเข้ารับการทดสอบขับรถบนถนนจริง เมื่อผ่านเกณฑ์ครบทุกขั้นตอน และผลการตรวจสอบไม่พบประวัติอาชญากรรม หรือพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี จึงจะได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ

อย่างไรก็ตาม สามารถสอบถามรายละเอียด หลักเกณฑ์การทดสอบ ได้ที่ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-5 รวมทั้ง สำนักงานขนส่งจังหวัดที่จัดการทดสอบ ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ขนส่งขนส่งทางบกแท็กซี่ผู้ขับแท็กซี่ยกระดับแท็กซี่ทดสอบขับรถบนถนนจริงใบอนุญาตขับรถสาธารณะสำนักงานขนส่งจังหวัดกฎหมายจราจรทางบกสนิท พรหมวงษ์คมนาคมข่าวข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐออนไลน์

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 05:38 น.