วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


บีทีเอส เปิด “คลินิก ลอยฟ้า” เช็กสุขภาพฟรี

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความรู้ด้านสุขภาพให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้เป็นปีที่ 14 ที่ กลุ่มบีทีเอส ร่วมกับ 15 โรงพยาบาลรัฐและเอกชน จัดงาน “คลินิก ลอยฟ้า” เพื่อให้บริการตรวจเช็กสุขภาพขั้นพื้นฐานฟรี รวมทั้งยังมีการเสวนาให้ความรู้ เท่าทันโรค ซึ่งครั้งนี้เกี่ยวกับ “โรคไข้ซิกาโรคร้าย-ภัยเงียบ” โดย ผศ.ดร.แพทย์หญิงวัชรี โชคจินดาชัย รองหัวหน้ากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณหมอวัชรีอธิบายว่า ไข้ซิกา (Zika) เป็นโรคที่อยู่ในกลุ่มติดเชื้อไวรัสในตระกูลเฟลวิไวรัส (flavivirus) ลักษณะคล้ายคลึงกับไวรัสไข้เหลือง ไวรัสเดงกี มียุงลายเป็นพาหะ และยังไม่มีวัคซีนป้องกัน คนที่ติดเชื้อจะมีอาการไข้สูง 4-7 วัน มีผื่น ปวดข้อ ตาแดงชัดเจน คล้ายอาการโรคไข้เลือดออก โดยอาการผื่นในช่วงแรกจะเหมือนโรคไข้หวัด ซึ่งแทบไม่แตกต่างกันเลย ตรวจพบคนไข้ติดเชื้อรายแรกเมื่อปี พ.ศ. 2490 โดยมีต้นกำเนิดมาจากป่าซิกา ในประเทศยูกันดา สำหรับประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อในปี พ.ศ. 2506 ซึ่งมีอาการไม่รุนแรงมาก จนเมื่อปี 2515 เริ่มมีโรคระบาดที่ประเทศบราซิล พบเด็กที่คลอดออกมาจากแม่ที่ติดเชื้อ จะหัวเล็ก ลีบ และพิการทางสมองอย่างถาวร และเมื่อปี 2556 มีรายงานว่า คนไข้ชาวแคนาดา ที่มาท่องเที่ยวในไทยและติดเชื้อไวรัสกลับไป ต่อมาก็มีรายงานตรวจพบคนไข้เพิ่มเป็นชาวเยอรมันและญี่ปุ่น มาเที่ยวเมืองไทยแล้วติดเชื้อกลับไปเช่นกัน ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่เชื้อไข้เลือดออกระบาด องค์การอนามัยโลกจึงประกาศให้การระบาดของไวรัสซิกาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ ในต้นปี 2559 ที่ผ่านมา

สำหรับการป้องกันและดูแลรักษา คุณหมอวัชรี บอกว่า โรคนี้ติดต่อกันได้ทุกเพศ ทุกวัย และที่เป็นอาจจะแทบแยกไม่ออกจากไข้เลือดออก ต้องตรวจจากน้ำเหลืองวิทยา หรือพยายามตรวจหาเชื้อไวรัสเลย การตรวจแบบนี้จะทำได้เฉพาะบางพื้นที่ อาทิ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล, รพ.ศิริราช, รพ.จุฬาฯ เป็นต้น แต่ถ้าผู้ป่วยติดเชื้อแล้ว ควรพักผ่อนมากๆ ดื่มน้ำให้เพียงพอ และไปพบแพทย์ โดยต้องกินยาตามแพทย์สั่ง ไข้ก็จะหายได้ใน 7 วัน แต่ควรระวังไม่ให้เกิดอาการแทรกซ้อน การป้องกันทำได้โดยทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย แต่ถ้าผู้ป่วยเคยเป็นโรคไข้ซิกาและหายจะมีภูมิคุ้มกัน ไม่เป็นอีก จากไวรัสสายพันธุ์ปัจจุบัน.

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความรู้ด้านสุขภาพให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้เป็นปีที่ 14 ที่ กลุ่มบีทีเอส ร่วมกับ 15 โรงพยาบาลรัฐและเอกชน จัดงาน “คลินิก ลอยฟ้า” เพื่อให้บริการตรวจเช็กสุขภาพขั้นพื้นฐานฟรี... 1 มิ.ย. 2559 14:04 1 มิ.ย. 2559 14:05 ไทยรัฐ