ผบ.ทร.เป็นปธ.ปิดการฝึกภาคสาธารณะของ นร.จ่าใหม่ ประจำปี 59

ข่าว

  ผบ.ทร.เป็นปธ.ปิดการฝึกภาคสาธารณะของ นร.จ่าใหม่ ประจำปี 59

  ไทยรัฐออนไลน์

   1 มิ.ย. 2559 10:28 น.

   "แม่ทัพเรือ" เป็นประธานพิธีปิดการฝึกภาคสาธารณศึกษา นักเรียนจ่าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือ สัตหีบ โดยมี เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือให้การต้อนรับ พร้อมสวนสนามทางเรือ...

   เมื่อเวลา 09.15 น. วันที่ 1 มิ.ย.59 ที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือ พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผบ.ทร.เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกภาคสาธารณศึกษา นักเรียนจ่าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ลานสวนสนามหน้ากองบังคับการ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยในพิธีประกอบด้วย พิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ พิธีสวนสนามทางบกของนักเรียนจ่าใหม่ รวมทั้งพิธีสวนสนามทางเรือด้วยเรือเล็กของนักเรียนจ่าชั้นปีที่ 2 โดยมีพล.ร.ท.พิเชฐ ตานะเศรษฐ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ให้การต้อนรับ

   นักเรียนจ่าใหญ่ทำความเคารพ ผบ.ทร.
   นักเรียนจ่าใหญ่ทำความเคารพ ผบ.ทร.

   โดยโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นสถาบันหลักที่ผลิตนายทหารประทวนชั้นจ่า ให้มีความรู้พื้นฐานตามสาขาวิชาชีพทหารเรือ รวมทั้งมีจิตสำนึกความเป็นทหารอาชีพที่มีคุณธรรม ปัจจุบันมี น.อ.วิรัตน์ สมจิตร เป็นผู้บังคับการ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ได้ดำเนินการฝึกภาคสาธารณศึกษา นักเรียนจ่าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ให้เป็นไปตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ได้ให้ความสำคัญต่อสถานศึกษาในขั้นพื้นฐานของกองทัพเรือเป็นหลัก ระยะเวลาในการฝึก จำนวน 30 วัน ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 1 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยมี นาวาเอกจิตติพงศ์ ศรีธัญญา เป็นผู้อำนวยการฝึก มีผู้เข้ารับการฝึกและสำเร็จหลักสูตรภาคสาธารณศึกษา นักเรียนจ่าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 919 นาย ซึ่งภายหลังจากพิธีปิดการฝึกฯ โรงเรียนชุมพลทหารเรือจะส่งตัวนักเรียนจ่าใหม่ที่สำเร็จหลักสูตรการฝึกฯ เข้ารับการศึกษาต่อโดยแยกตามสายวิทยาการ จำนวน 386 นาย ประกอบด้วย

   ผบ.ทร.ดูงานของ นร.จ่าใหม่ประจำปี59
   ผบ.ทร.ดูงานของ นร.จ่าใหม่ประจำปี59

   1. โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กองวิทยาการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ จำนวน 91 นาย 2. โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิทยาการ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ จำนวน 80 นาย 3. โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน 170 นาย 4. โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ จำนวน 45 นาย

   จก.ยศ.ทร.ต้อนรับ ผบ.ทร.
   จก.ยศ.ทร.ต้อนรับ ผบ.ทร.   สำหรับความเป็นมาของโรงเรียนชุมพลทหารเรือนั้น นับจากวิกฤตการณ์ ร.ศ.112 กรณีพิพาทระหว่างราชอาณาจักรสยาม (ไทย) กับฝรั่งเศส วิกฤตการณ์ที่ไทยถูกกองเรือฝรั่งเศสรุกราน เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2436 ซึ่งนอกจากทำให้ไทยจำต้องยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศส และนำไปสู่การสูญเสียดินแดนประเทศราชของไทยในเขมรและลาวที่เหลืออยู่ในเวลาต่อมาแล้ว ยังเป็นปฐมเหตุหรือจุดเริ่มต้นสำคัญที่ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ "องค์บิดาของทหารเรือไทย" ทรงมุ่งมั่นวางรากฐานการปรับปรุงกิจการทหารเรือและสร้างให้คนไทยมีความสามารถในการทหารเรือ จนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่ต้องพึ่งพาชาวต่างชาติเหมือนที่เคยเป็นมาในอดีต

   ตรวจพลสวนสนามทางเรือ
   ตรวจพลสวนสนามทางเรือ

   โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ถือเป็นสถาบันการศึกษาอีกแห่งหนึ่ง อันสืบเนื่องมาจากวิกฤตการณ์ ร.ศ.112 เป็นสถาบันการศึกษาที่ทำหน้าที่ผลิตกำลังพลนายทหารชั้นประทวนให้มีความรู้ความสามารถออกไปปฏิบัติหน้าที่ ตามกรมกองหรือหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ทั้งนี้ ก่อนที่จะมีสถานะเป็นโรงเรียนชุมพลทหารเรือนั้น ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2438 (ร.ศ.114) เริ่มมาจากการก่อตั้งโรงเรียนนายสิบทหารเรือ โดยคัดเลือกนักเรียนจากบุตรข้าราชการทหารเรือที่มีความประพฤติดีเข้าเป็นนักเรียน

   ตรวตพลสวนสนามทางบก
   ตรวตพลสวนสนามทางบก

   กรมทหารเรือ ได้ปรับปรุงและพัฒนาให้จ่าและพลทหารได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นตามกาลสมัย จึงให้ยุบโรงเรียนนายสิบทหารเรือ แล้วตั้งโรงเรียนจ่า และโรงเรียนพลทหารขึ้นแทน ประกอบด้วย โรงเรียนจ่าอาวุธ โรงเรียนจ่าตอร์ปิโด โรงเรียนจ่าช่างกล โรงเรียนพลทหารเรือกรุงเทพ โรงเรียนพลทหารช่าง และโรงเรียนพันจ่าทหารเรือ ต่อมาเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2461 กระทรวงทหารเรือ ได้ออกข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาและสถานที่ศึกษาใหม่ โดยให้รับพลทหารเกณฑ์ใหม่เข้าเรียน และจัดตั้งโรงเรียนขึ้นตามสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่

   1. กองโรงเรียนพลทหารเรือ ตามจังหวัดชายทะเล 6 แห่ง ขึ้นตรงกับกรมทหารเรือชายทะเล ประกอบด้วย กองโรงเรียนพลทหารเรือที่ 1 (สมุทรสงคราม) กองโรงเรียนพลทหารเรือที่ 2 (สมุทรสาคร) กองโรงเรียนพลทหารเรือที่ 3 (พระประแดง) กองโรงเรียนพลทหารเรือที่ 4 (สมุทรปราการ) กองโรงเรียนพลทหารเรือที่ 5 (บางพระ จังหวัดชลบุรี) และกองโรงเรียน พลทหารเรือที่ 6 (บ้านเพ จังหวัดระยอง) 2. โรงเรียนจ่าทหารเรือ (ตั้งอยู่ที่ป้อมเสือซ่อนเล็บ) ขึ้นตรงกับกรมยุทธศึกษาทหารเรือ 3. โรงเรียนจ่าปืน ขึ้นตรงกับกรมสรรพาวุธทหารเรือ
   4. โรงเรียนจ่าตอร์ปิโดและทุ่นระเบิด ขึ้นตรงกับกรมสรรพาวุธทหารเรือ 5. โรงเรียนจ่าประดาน้ำ ขึ้นตรงกับกรมสรรพาวุธทหารเรือ 6. โรงเรียนจ่ากลจักร ขึ้นตรงกับกรมยุทธโยธาทหารเรือ 7. โรงเรียนจ่าอาณัติสัญญาณ ขึ้นตรงกับกรมเสนาธิการทหารเรือ

   สุภาพบุรุษทหารเรือ
   สุภาพบุรุษทหารเรือ

   สำหรับทหารเกณฑ์ที่ส่งไปศึกษาตามโรงเรียนจ่าต่างๆ นั้น ต่อมาให้เรียกว่า "นักเรียนจ่า" และนักเรียนจ่าผู้สอบไล่ได้รับประกาศนียบัตร ให้เรียกว่า "จ่าสำรอง" ต่อมาได้มีการรวม ยุบเลิก และเปลี่ยนแปลงโรงเรียนจ่าทหารเรือ อีกหลายครั้ง จนกระทั่งวันที่ 30 มีนาคม 2469 มีคำสั่งกระทรวงทหารเรือ ที่ 539/21082 ให้รวมการโรงเรียนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เป็น "กองโรงเรียนจ่าสำรอง" และเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2472 ได้มีคำสั่งกระทรวงทหารเรือ ที่ 38/01258 ให้เปลี่ยนชื่อจาก "กองโรงเรียนจ่าสำรอง" เป็น "กองโรงเรียนชุมพลทหารเรือ" เพื่อให้เหมาะสมกับหน้าที่ และให้ถือเอาวันที่ 29 เมษายน 2472 เป็นวันก่อตั้งโรงเรียนชุมพลทหารเรืออย่างเป็นทางการ ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่ป้อมเสือซ่อนเล็บ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นาวาโทหลวงสวัสดิ์ นาวาวิก เป็นผู้บังคับการโรงเรียน (ท่านแรก).

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 01:29 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์