วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ศุลกากรเล็งลงดาบชิปปิ้ง

ศุลกากรเล็งลงดาบชิปปิ้ง

  • Share:

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า เร็วๆนี้กรมจะเสนอขอแก้ไขกฎหมายกรณีตัวแทนออกของ (ชิปปิ้ง) กระทำความผิดหรือให้คำแนะนำที่ไม่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบการส่งออกและนำเข้า โดยเน้นเรื่องการรับผลประโยชน์โดยไม่สนใจจรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น แนะนำผู้นำเข้าให้สำแดงรายการสินค้าไม่ถูกต้องหรือแจ้งปริมาณสินค้าที่นำเข้าน้อยกว่าความเป็นจริง ซึ่งวิธีเหล่านี้ ผู้ประกอบการมักจะเห็นดีด้วย เนื่องจากมีภาระค่าภาษีที่ลดลง “จากการจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายศุลกากร มากกว่า 60% ระบุว่า ทำพิธีการศุลกากรตามคำแนะนำของชิปปิ้ง ในฐานะตัวแทนหรือผู้รับมอบอำนาจการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าแทนบริษัท เมื่อเกิดคดีความเนื่องจากสินค้าแจ้งภาษีไว้ต่ำกว่าความเป็นจริง ผู้ประกอบการต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด ขณะที่ผู้รับมอบอำนาจหรือชิปปิ้งไม่มีความผิด”

นายกุลิศกล่าวว่า การให้คำแนะนำแก่ส่งออกเป็นสิ่งสำคัญ เพราะการโน้มน้าวให้เห็นแต่ข้อดีจนทำผิดกฎหมายศุลกากรสมควรมีบทลงโทษกับผู้ให้คำแนะนำ โดยกรมแบ่งชิปปิ้งเป็น 2 กลุ่มคือ รายใหญ่และรายเล็ก ที่ผ่านมาชิปปิ้งรายใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหา ส่วนชิบปิ้งรายเล็กซึ่งเป็นกลุ่มที่มีปัญหามากที่สุด “ยอมรับว่ามีข้าราชการศุลกากรที่เกษียณแล้ว หรือยังไม่เกษียณบางคน ทำตัวเป็นชิปปิ้งโดยตั้งบริษัทขึ้นมา เนื่องจากบุคคลเหล่านี้มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับข้าราชการด้วยกันและมีความรู้ด้านพิธีการศุลกากรและอัตราภาษี ทำให้การโยกย้ายข้าราชการออกจากพื้นที่ที่กระทำความผิดตามด่านต่างๆ ไม่สามารถขุดรากถอนโคนได้ เพราะบริษัทชิปปิ้งที่กระทำความผิดยังคงมีอยู่”.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้