วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผุด 3 โครงการชุบชีวิตชาวนา ปรับปรุงยกระดับด้านการผลิต

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต 2559/60 จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย 1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ปี 2559/60 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิในเขตพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพพื้นที่เป้าหมาย 23 จังหวัด พื้นที่ 640,000 ไร่ จำนวน 64,000 ครัวเรือน งบประมาณ 206 ล้านบาท ระยะเวลาตั้งแต่เดือน เม.ย.2559-ม.ค.2560

2. โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2560 เพื่อต้องการลดรอบการทำนาในฤดูนาปรังด้วยการพักการทำนาสลับปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชทางเลือกอื่น เป้าหมายคือพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา 22 จังหวัด 300,000 ไร่ จำนวน 60,000 ครัวเรือน ใช้งบประมาณ 636.25 ล้านบาทระยะเวลาตั้งแต่ เม.ย.2559-เม.ย.2560

3.โครงการสนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ปี 2559/60 มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนด้านสินเชื่อแก่กลุ่มเกษตรกรผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ มีงบประมาณดำเนินการที่รัฐต้องชดเชยดอกเบี้ยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จำนวน 74.55 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อรวม 2,130 ล้านบาท มีเกษตรกรเป้าหมาย 426 กลุ่ม ให้สินเชื่อกลุ่มละไม่เกิน 5 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 1 พ.ค.2559-31 ม.ค.2561.

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต 2559/60 จำนวน 3 โครงการ 1 มิ.ย. 2559 04:04 1 มิ.ย. 2559 04:04 ไทยรัฐ