วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วช.ปฏิรูปงานวิจัยประเทศ 23 แผน

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ว่า งานที่ วช.ทำถือเป็นเรื่องของความก้าวไกลของประเทศ แม้อาจมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ เรื่องบุคลากร แต่ วช.ก็ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพจนเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ อย่างไร ก็ตามงานวิจัยที่จะตอบโจทย์นโยบายรัฐบาล คงไม่พ้นในเรื่องของเกษตรกรรม เรื่องสิ่งแวดล้อม การให้ผู้คนในชาติสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสะดวกสบายตามสมควรบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ด้าน น.ส.สุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ เลขาธิการ วช.กล่าวว่า การดำเนินงานของ วช. ใน 6 เดือนแรก เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย รวมทั้งอยู่ในช่วงเตรียมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรฉบับใหม่ ปี 2560-2564 โดย วช.ได้ยึดแนวทางการปฏิรูประบบงานวิจัย และการบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ สนับสนุนงานวิจัยมุ่งเป้าครอบคลุม 23 แผนงาน เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า เช่น การใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด การวิจัยพัฒนาเรื่องข้าว ยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น.

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ว่า งานที่ วช.ทำถือเป็นเรื่องของความก้าวไกลของประเทศ... 1 มิ.ย. 2559 02:02 1 มิ.ย. 2559 02:02 ไทยรัฐ