วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทบ.จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ แก่บุตรหลาน ขรก.ที่เป็นเด็กพิเศษ

กองทัพบก จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์โครงการค่ายสายใย แก่บุตรหลานของ ขรก.ที่เป็นเด็กพิเศษ เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพ การพัฒนาการทางร่างกาย สมอง และจิตใจ ที่แหล่งสมาคมนายทหารปืนใหญ่ พื้นที่สีกัน เขตดอนเมือง...

วันนี้ 31 พ.ค. 59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก ได้จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ตามโครงการ "ค่ายสายใย" เพื่อการส่งเสริมสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ ของกำลังพลกองทัพบก ครั้งที่ 2 จาก 2 หน่วยงาน คือ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก และ มณฑลทหารราบที่ 11 โดยมี พลตรีหญิง สาวิณี ฉันทศาสตร์โกศล ผู้แทนจากสมาคมแม่บ้านทหารบก ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดกิจกรรม และ รศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน ซึ่งจัดขึ้น ณ แหล่งสมาคมนายทหารปืนใหญ่ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก พื้นที่สีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมในการดูแลสุขภาพ การพัฒนาการของร่างกาย สมอง จิตใจ และการให้การสนใจเกี่ยวกับเด็กๆ ที่มีปัญหาทางร่างกายของเด็กพิเศษ อาทิ เด็กสมาธิสั้น หรือเด็กดาวน์ซินโดรม และเด็กที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ โดยเด็กเหล่านี้จะมีความต้องการเป็นพิเศษ นอกจากจะมีการดูแลแบบที่ต้องใช้เสียงดนตรี และศิลปะที่มีสีสันสวยงามในการกระตุ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเอง ที่ผ่านมาในครั้งที่ 1 และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากมีการตรวจสุขภาพทางการแพทย์แล้ว ยังจัดให้มีกิจกรรมให้เด็กๆ แสดงการรำวงร่วมกับผู้ปกครอง การเดินแบบแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้าน และการทำผ้ามัดย้อมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษอีกด้วย โดยสร้างความสุขให้กับผู้ปกครอง และผู้มาร่วมงานจำนวนมาก


กองทัพบก จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์โครงการค่ายสายใย แก่บุตรหลานของ ขรก.ที่เป็นเด็กพิเศษ เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพ การพัฒนาการทางร่างกาย สมอง และจิตใจ ที่แหล่งสมาคมนายทหารปืนใหญ่ พื้นที่สีกัน เขตดอนเมือง... 31 พ.ค. 2559 19:37 31 พ.ค. 2559 23:40 ไทยรัฐ