วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปนัดดา โพสต์เฟซฯ ขอข้าราชการ อย่าทำตัวเหมือนคนต้นเหตุข้ดแย้ง

"ปนัดดา" โพสต์เฟซบุ๊ก ขอข้าราชการ อย่าทำตัวเหมือนคนต้นเหตุความขัดแย้ง ใช้ประชานิยมหลอกล่อประชาชน ยุยงคนไทยแตกแยก สร้างความเจ็บปวด

วันที่ 30 พ.ค. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำส่วนหนึ่งจากบทสนทนากับคณะข้าราชการสังกัดกระทรวง ต่างๆ หลักสูตร นปส.รุ่นที่ 67 ณ พิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ วังวรดิศ เมื่อวันที่ 30 พ.ค. มาเผยแพร่ผ่านทางเฟซบุ๊ก Panadda Diskul ว่า หากพวกเราข้าราชการส่วนใหญ่คิดให้ได้อย่างที่พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ปรารถนา นี่แหละคือประชารัฐของแท้ ตามแนวคิดของนายกรัฐมนตรี กล่าวคือ ข้าราชการรักษาคุณงามความดี ยึดมั่นปรัชญาแห่งความซื่อสัตย์สุจริต และความพอเพียง ไม่ทุจริตคดโกง ไม่โอ้ไม่อวด มีความสุภาพเรียบร้อยทางความคิด และการกระทำตามที่บรรพบุรุษไทยท่านสอนสั่งไว้ มีความตรงไปตรงมา แล้วมีหรือที่พี่น้องประชาชนจะไม่ให้ความเชื่อมั่นศรัทธาต่อสถาบันข้าราชการ

"เราต้องทำไม่ให้เหมือนกับใครก็ตามอันเป็นที่มาของสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้น ทั้งการหลอกล่อประชาชนด้วยประชานิยม จนบ้านเมืองเกิดความเสียหายใหญ่หลวง หลงลืมตัว ยุยงให้คนไทยแตกแยกอย่างไม่เคยมีผู้นำยุคใดสมัยใด กระทำเช่นนี้ และที่สำคัญ คือ การลบหลู่ดูหมิ่นสถาบันสำคัญของชาติที่คนไทยเคารพรักและหวงแหน ที่ได้สร้างความเจ็บปวดอย่างมาก ซึ่งประชาชนชาวไทยไม่สามารถรับได้"

"ปนัดดา"โพสต์เฟซบุ๊ก ขอข้าราชการ อย่าทำตัวเหมือนคนต้นเหตุความขัดแย้ง ใช้ประชานิยมหลอกล่อประชาชน ยุยงคนไทยแตกแยก สร้างความเจ็บปวด 30 พ.ค. 2559 20:37 30 พ.ค. 2559 21:46 ไทยรัฐ