วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บอร์ดต่างด้าว ไฟเขียวลงทุนในไทย 157 ราย มูลค่ากว่า 3 พันล้าน

บอร์ดต่างด้าว ไฟเขียวต่างด้าวลงทุนในไทยเดือน พ.ค. 59 รวม 26 ราย ขนเงินลงทุน 248 ล้านบาท ส่วน 5 เดือน อนุมัติแล้ว 157 ราย ขนเงินลงทุนแล้วกว่า 3 พันล้านบาท...

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 59 นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่าในเดือน พ.ค. 59 คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ได้อนุญาตให้คนต่างด้าว 26 ราย ประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และเนเธอร์แลนด์ นำเงินเข้ามาลงทุนกว่า 248 ล้านบาท และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนไทยเพิ่มอีก 211 คน

สำหรับธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาต ได้แก่ 1. ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 9 ราย มีเงินลงทุน 53 ล้านบาท เป็นคนต่างด้าวจากญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ และสิงคโปร์ 2. ธุรกิจบริการให้แก่ลูกค้าและคู่ค้า 3 ราย มีเงินลงทุน 17 ล้านบาท เป็นคนต่างด้าวจากญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ และเยอรมนี 3. ธุรกิจบริการเป็นสำนักผู้แทน/สำนักงานภูมิภาค 10 ราย มีเงินลงทุน 39 ล้านบาท จากญี่ปุ่น สิงคโปร์ และจีน  

4. ธุรกิจบริการเป็นคู่สัญญาภาครัฐหรือเอกชน 2 ราย มีเงินลงทุน 113 ล้านบาท ได้แก่ บริการออกแบบทางวิศวกรรม โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้า ให้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริการจัดหา ก่อสร้าง ติดตั้งแท่นหลุมผลิต และการวางท่อใต้ทะเล ให้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จากญี่ปุ่นและเกาหลี และ 5. ธุรกิจนายหน้า ค้าปลีก ค้าส่ง 2 ราย มีเงินลงทุน 26 ล้านบาท จากญี่ปุ่นและอเมริกา

“ในดือน พ.ค. 59 จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาต ลดลง 10% จากเดือน เม.ย. 59 หรือลดลง 28% ขณะที่เงินลงทุนลดลง 646 ล้านบาท หรือลดลง 72% ส่วนเมื่อเทียบกับเดือน พ.ค. 58 จำนวนธุรกิจลดลง 5 ราย หรือลดลง 16% และเงินลงทุนลดลง 714 ล้านบาท หรือ 74% สาเหตุที่ลดลงเพราะเดือน เม.ย. 59 ธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเป็นคู่สัญญากับภาครัฐ ซึ่งใช้เงินลงทุนสูง เช่นเดียวกับในเดือน พ.ค. 59”  

สำหรับในช่วง 5 เดือน (ม.ค.-พ.ค.) ปีนี้ คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศแล้ว 157 ราย เงินลงทุนรวม 3,220 ล้านบาท จำนวนธุรกิจลดลง 18 ราย หรือลดลง 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเงินลงทุนลดลง 3,220 ล้านบาท หรือลดลง 50%

บอร์ดต่างด้าว ไฟเขียวต่างด้าวลงทุนในไทยเดือน พ.ค. 59 รวม 26 ราย ขนเงินลงทุน 248 ล้านบาท ส่วน 5 เดือน อนุมัติแล้ว 157 ราย ขนเงินลงทุนแล้วกว่า 3 พันล้านบาท... 30 พ.ค. 2559 16:15 30 พ.ค. 2559 19:19 ไทยรัฐ