วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สภาเทศบาลเมืองคอนล่มอีก รอบ 3 ทำญัตติซื้อน้ำประปาเอกชนตกไป

สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชล่ม รอบ 3 ญัตติซื้อน้ำประปาเอกชน มูลค่า 4,900 ล้านบาท ต้องตกไป เพราะหมดสมัยประชุม แต่น่าเสียดายญัตติอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์กับประชาชนก็ต้องตกไปด้วย

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ 30 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศที่สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ริมถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ได้มีกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงจำนวนกว่า 500 คน เดินทางมาร่วมชุมนุมเรียกร้องคัดค้านการนำเสนอญัตติให้เอกชนสัมปทานผลิตน้ำประปาขายให้กับเทศบาล เป็นระยะเวลา 30 ปี มูลค่า 4,900 ล้านบาท ซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมได้ถือป้ายคัดค้านไม่เอาโครงการให้เอกชนผลิตน้ำประปาขายให้กับเทศบาล ซึ่งผู้ชุมนุมมองว่าเป็น "สัญญาทาส"

นอกจากนี้ กลุ่มผู้ชุมนุมยังเรียกร้อง ผศ.เชาวัศน์ เสนพงษ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลาออกจากการเป็นนายก เนื่องจากบริหารงานผิดพลาด ท่ามกลางกำลังตำรวจทหารและอส. จำนวนกว่า 100 นาย ทั้งในและนอกเครื่องแบบได้กระจายกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยทั่วเขตเทศบาล โดยนอกจากการถือป้ายข้อความแล้ว ยังมีการปราศรัยโจมตีผู้บริหารที่กำลังจะเสนอญัตติซื้อน้ำประปาจากเอกชน 30 ปี ตลอดเวลา

ในขณะที่ห้องประชุม ชั้น 5 สนง.เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้มีการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รอบนี้ถือเป็นรอบที่สามแล้ว โดยการประชุมรอบแรก เมื่อวันที่ 18 พ.ค.59 ประธานสภาฯ ต้องประกาศเลื่อนการประชุมสภา เพราะมีกลุ่มผู้ชุมนุมบุกเข้าถึงหน้าห้องประชุมสภาจนสภาล่มไม่สามารถประชุมต่อไปได้ จากนั้นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 พ.ค.59 แต่ปรากฏว่า สมาชิสภาเทศบาลจำนวน 12 คน รวมทั้งนายเชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรี ได้ยื่นใบลาพร้อมกัน ส่งผลให้การประชุมสภาไม่ครบองค์ประชุม ทำให้ไม่สามารถเปิดประชุมได้จึงทำให้สภาล่ม เป็นรอบที่ 2 และประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงสั่งเลื่อนการประชุมสภาออกไปเป็นวันนี้ วันที่ 30 พ.ค. 2559 เวลา 10.00 น. ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของกำหนดสมัยประชุมสภาครั้งนี้

ปรากฏว่า หลังเปิดการประชุมสภาเทศบาล ในเวลา 10.00 น. บรรยากาศที่ห้องประชุมสภาค่อนข้างเงียบเหงา มีประธานสภาและสท. ลงชื่อเข้าร่วมประชุมแค่ 10 คน และสท.อีก 12 คน ได้ยื่นใบลาเหมือนเดิม รวมทั้งตัว ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ก็ไม่เข้าประชุมในครั้งนี้ จนเวลา 11.00 น. ทำให้ไม่ครบองค์ประชุม ทำให้ประธานสภาไม่สามารถเปิดประชุมสภาได้ ทำให้สภาล่มรอบนี้เป็นรอบที่ 3 ติดต่อกัน

นายเคารพ อิสระไพบูลย์ ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เผยว่า วันนี้เป็นวันสุดท้ายของสมัยประชุมสภา เมื่อไม่สามารถเปิดประชุมสภาได้ ก็จะทำให้ญัตติต่างๆ ที่คั่งค้างในสภามีอันต้องตกไป รวมทั้งญัตติขอซื้อน้ำประปาจากเอกชน 30 ปี มูลค่า 4,900 ล้านบาท ที่ประชาชนไม่เห็นด้วยก็ต้องตกไปด้วย แต่น่าเสียดายว่า มีญัตติหลายญัตติที่เป็นประโยชน์กับประชาชนในเขตเทศบาลต้องตกไปด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่รับผิดชอบของ สท. ที่เคยบอกว่าอาสาเข้ามาทำงานเพื่อประชาชนแต่มาทำแบบนี้โดยไม่รับผิดชอบเลย

สำหรับการประชุมสภาเทศบาล ที่ล่มถึงสามครั้ง ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของเทศบาล เนื่องจากยังมีญัตติอื่นอีกหลายญัตติที่ดำเนินการเพื่อพี่น้องประชาชน เป็นประโยชน์กับนักเรียน เช่น ญัตติโครงการค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา ของสำนักการศึกษาเทศบาลฯ รวมทั้งญัตติโครงการของกองสวัสดิการสังคม ที่เสนอของบประมาณดำเนินการเกี่ยวกับผู้สูงอายุในชุมชน ซึ่งสภาล่มทั้งสามครั้ง นี้โครงการที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับประชาชนต้องตกไปโดยอัตโนมัติ

ผู้สื่อข่าวรายงานในขณะกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงบริเวณ หน้า สนง.เทศบาลนครนครศรีธรรมราช หลังจากทราบผลว่า สภาล่มไม่สามารถประชุมได้ ต่างพากันสลายตัวแยกย้ายกลับไปในที่สุด เมื่อเวลา 12.00 น.วันเดียวกัน

สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชล่ม รอบ 3 ญัตติซื้อน้ำประปาเอกชน มูลค่า 4,900 ล้านบาท ต้องตกไป เพราะหมดสมัยประชุม แต่น่าเสียดายญัตติอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์กับประชาชนก็ต้องตกไปด้วย 30 พ.ค. 2559 13:25 30 พ.ค. 2559 15:56 ไทยรัฐ