วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดอ่างบรรเทา น้ำท่วมสระแก้ว

นายประพิศ จันทร์มา ผอ.กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน เผยว่า การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง ที่ ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ขณะนี้เสร็จแล้วพร้อมเก็บกักน้ำในฤดูฝนปีนี้ แบ่งเป็นคลองส่งน้ำฝั่งขวาสายใหญ่ ระยะทาง 20.7 กิโลเมตร และคลองซอย-คลองแยกซอยอีก 39.4 กม. คาดว่าจะเสร็จในปี 2563 ทำให้ขยายในเขตชลประทานอีก 40,640 ไร่ ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น ต.ตาหลังใน และ ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว และยังจะก่อสร้างท่อส่งน้ำสนับสนุนน้ำให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทุ่งกบินทร์ อ.วังสมบูรณ์ ระยะทาง 1.3 กิโลเมตร แล้วเสร็จภายในปี 2569

ทั้งนี้ อ่างคลองพระสะทึง เป็นอ่างขนาดกลางความจุ 65 ล้าน ลบ.ม. เป็นโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 25 ลุ่มน้ำในประเทศไทย และเป็นลุ่มน้ำย่อย 1 ใน 4 ของลุ่มน้ำปราจีนบุรี พื้นที่รับน้ำฝน 2,605 ตร.ม. หรือ 1.7 ล้านไร่ ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย 850 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี ในอดีตมีอ่างเก็บน้ำคลองสามสิบ ความจุ 5.7 ล้าน ลบ.ม. เพียงแห่งเดียว จึงทำให้เกิดน้ำท่วมไหลบ่าพื้นที่ด้านล่างเป็นประจำ และหน้าแล้งก็ขาดแคลนน้ำทุกปี

“อ่างคลองพระสะทึง แม้จะเก็บกักน้ำได้เพียง 65 ล้าน ลบ.ม. น้อยกว่าปริมาณน้ำท่าที่เกิดขึ้นทั้งปี แต่สามารถใช้หลักการบริหารจัดการน้ำบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนเรื่องความปลอดภัยนั้น อ่างคลองพระสะทึงตัวเขื่อนถูกออกแบบให้เป็นเขื่อนดินแกนดินเหนียว ซึ่งจะมีความแข็งแรงทนต่อแผ่นดินไหวได้ดี จึงมีความปลอดภัยสูง” ผอ.กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางกล่าว.

การก่อสร้างอ่าง เก็บน้ำคลองพระสะทึง ที่ ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ขณะนี้เสร็จแล้วพร้อมเก็บกักน้ำในฤดูฝนปีนี้ แบ่งเป็นคลองส่งน้ำฝั่งขวาสายใหญ่ ระยะทาง 20.7 กิโลเมตร และคลองซอย-คลองแยกซอยอีก 39.4 กม. คาดว่าจะเสร็จในปี 30 พ.ค. 2559 08:04 30 พ.ค. 2559 08:13 ไทยรัฐ