วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตั้งคณะกรรมการ ดูแลคลองแม่ข่า

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. รศ.ดร.วสันต์ จอมภักดี ประธานคณะกรรมการประสานงานอนุรักษ์แม่น้ำปิงและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะเป็นหนึ่งในแกนนำร่วมแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่ามาโดยตลอด เปิดเผยว่า ขณะนี้ในภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนมีความตื่นตัวร่วมการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่ามากยิ่งขึ้น โดยเขตท้องที่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม ซึ่งเป็นต้นน้ำคลองแม่ข่า คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน ประธานสภาเด็ก ประชุมร่วมกัน มีมติตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลคลองแม่ข่าช่วงต้นน้ำตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

“ส่วนด้านปลายน้ำคลองแม่ข่าอยู่ในเขตเทศบาล ตำบลสันผักหวาน อ.หางดง กลุ่มข้าราชการเทศบาลตำบลหางดง ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานสภาเทศบาล, ประธาน อสม. ตลอดจนประชาชนที่อยู่สองฝั่งคลองแม่ข่า ได้มีการจัดประชุมตั้งคณะกรรมการดูแลแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยจะมีการกำหนดหน้าที่ให้ชัดเจนหลังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเสร็จสิ้น ส่วนกลางน้ำที่อยู่ในเขตเทศบาล นครเชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินการขุดลอกคลองแม่ข่าตลอดแนว เพื่อเตรียมรองรับน้ำในฤดูฝนที่จะมาถึงอีกไม่นานนี้ จากความร่วมมือของทุกภาคส่วน คาดว่าจะทำให้ปัญหาคลองแม่ข่าลดน้อยลง และจะนำไปสู่ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำขังและน้ำเน่าเหม็น รวมทั้งการบุกรุกคลองแม่ข่าได้ในอนาคต” รศ.ดร.วสันต์กล่าว.

ขณะนี้ในภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนมีความตื่นตัวร่วมการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่ามากยิ่งขึ้น โดยเขตท้องที่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม ซึ่งเป็นต้นน้ำคลองแม่ข่า คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 30 พ.ค. 2559 08:00 30 พ.ค. 2559 08:18 ไทยรัฐ