วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สนข.เคาะผลศึกษาทางรถไฟสายใหม่

สนข.เคาะผลศึกษาทางรถไฟสายใหม่

  • Share:

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 29 พ.ค. ว่า ที่ห้องประชุมใหญ่โรงแรมบุษย์น้ำทอง จ.ลำปาง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม จัดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของ ประชาชน ครั้งที่ 3 (สรุปผลการศึกษาโครงการ) โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟทางคู่ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่ โดยมีนายสมเกียรติ ตันตระกูล นายอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการสัมมนาและมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรธุรกิจเอกชน สถาบันการศึกษาในพื้นที่ ตลอดจนตัวแทนภาคประชาชนและสื่อมวลชนในจังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูน ร่วมงานกว่า 250 คน

นายสุรชัย รอยวิรัตน์ ผู้จัดการโครงการได้นำ เสนอสรุปผลการศึกษา โดยมีแนวทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดคือ แนวเส้นทางเลือกที่ 4 ซึ่งจากการสัมมนารับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 มีผู้ให้ความเห็นสนับสนุนถึงร้อยละ 86.53 โดยเป็นการสร้างทางรถไฟขนาด 1 เมตร (Meter Gauge) ใหม่ 1 ทางขนานกับทางรถไฟเดิม แนวเส้นทางโครงการจะผ่าน 30 ตำบล 10 อำเภอ 4 จังหวัด ได้แก่ แพร่ ลำพูน เชียงใหม่ ลำปาง

โดยช่วงสถานีรถไฟเด่นชัยถึงสถานีรถไฟห้างฉัตรจะใช้แนวเส้นทางเดิมเป็นหลักแต่จะมีการปรับแนวเส้นทางใหม่บางส่วน ช่วงสถานีรถไฟห้างฉัตรถึงสถานีรถไฟลำพูนจะเป็นการก่อสร้างแนวรถไฟใหม่ทั้งหมดและช่วงสถานีรถไฟลำพูนถึงสถานีรถไฟเชียงใหม่จะเป็นการสร้างทางใหม่ขนานกับแนวเส้นทางรถไฟเดิม มีระยะทางรวม 189 กิโลเมตร เป็นทางรถไฟระดับพื้น 103 กิโลเมตรทางยกระดับ 44 กิโลเมตร และสะพานบก 25 กิโลเมตร มีสถานีหลักตามแนวเส้นทาง 18 สถานี มีศูนย์ซ่อมบำรุง (Depot) ที่อำเภอสารภีและศูนย์ขนส่งสินค้า (CY) 2 แห่ง คือพื้นที่ต่อเนื่องกับศูนย์ซ่อมบำรุงและที่อำเภอห้างฉัตรรวมทั้งมีแก้ไขจุดตัดไฟจำนวน 119 จุด

จากผลการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 61,068 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าก่อสร้าง 60,312 ล้านบาท และค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 756 ล้านบาท ทั้งนี้เมื่อโครงการแล้วเสร็จคาดว่าในปี พ.ศ.2565 จะมีผู้ใช้บริการประมาณ 3,963,535 คน-เที่ยว/ปี ขนส่งสินค้าจำนวน 0.91 ล้านตัน/ปี.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้