วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แห่น้ำเทพมนต์

3 องค์กรฮินดูจัดขบวนแห่น้ำเทพมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากวัดวิษณุ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี และวัดเทพมณเฑียร ไปยังเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ เพื่อทำพิธีรวมน้ำเทพมนต์ศักดิ์สิทธิ์ โดยมีผู้ศรัทธา ร่วมงานจำนวนมาก.

3 องค์กรฮินดูจัดขบวนแห่ น้ำเทพมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากวัดวิษณุ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี และวัดเทพมณเฑียร ไปยังเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ เพื่อทำพิธีรวมน้ำเทพมนต์ศักดิ์สิทธิ์ โดยมีผู้ศรัทธา ร่วมงานจำนวนมาก. 30 พ.ค. 2559 07:32 30 พ.ค. 2559 07:34 ไทยรัฐ