วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
วธ.เสนองบฯ ปี 60 สนช. 7,750 ล้าน

วธ.เสนองบฯ ปี 60 สนช. 7,750 ล้าน

  • Share:

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จำนวน 7,750 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ 2559 จำนวน 41 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.53 ดังนี้ สำนักงานปลัด วธ. 1,756 ล้านบาท กรมการศาสนา 435 ล้านบาท กรมศิลปากร 2,605 ล้านบาท กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 809 ล้านบาท สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 299 ล้านบาท สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 1,212 ล้านบาท ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 190 ล้านบาท หอภาพยนตร์ 345 ล้านบาท และศูนย์คุณธรรม 45 ล้านบาท โดยหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบฯเพิ่มขึ้นสูงสุด ได้แก่ หอภาพยนตร์ เพิ่มขึ้นจากปีงบฯ 2559 เป็นเงินถึง171 ล้านบาท เนื่องจากต้องนำไปใช้เป็นงบฯก่อสร้างขยายอาคารในส่วนการจัดเก็บ และอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์ ซึ่งหลังจากนี้จะนำเสนองบประมาณดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้