วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"รายงานวันจันทร์"-ที่รวบรวมข้อมูลแม่น้ำสายประวัติศาสตร์ ศูนย์ศึกษาแม่น้ำเจ้าพระยา

“แม่น้ำเจ้าพระยา” เป็นแม่น้ำสายประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิต ทั้งด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และเศรษฐกิจของกรุงเทพฯและประเทศไทยมาอย่างยาวนาน และขณะนี้รัฐบาลได้มีโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (Chao Phraya for All) โดยมอบหมายกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานดำเนินงาน

ล่าสุด กทม.ได้ว่าจ้างให้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นที่ปรึกษาโครงการ สำรวจ ออกแบบ พร้อมจัดทำแผนแม่บทระยะทางสองฝั่งรวม 57 กม. ระยะนำร่อง 14 กม.แรก จากสะพานพระราม 7 ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ปัจจุบันคณะทำงานอยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจ รวบรวมข้อมูลเพื่อออกแบบแผนพัฒนา

ทั้งนี้ ตามโครงการดังกล่าว คณะทำงานได้เล็งเห็นความสำคัญในการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งด้าน ชลศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และอัตลักษณ์วิถีชุมชนที่อยู่ติดกับแม่น้ำ จึงมีแนวคิดจัดตั้งศูนย์ศึกษามรดกเจ้าพระยาแห่งแรกของไทยขึ้นที่ริมแม่น้ำใต้สะพานพระราม 8 (ฝั่งธนบุรี) เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค.2559

“จุดประสงค์การจัดตั้งศูนย์ศึกษามรดกเจ้าพระยาคืออะไร?” ...... รศ.ดร.สกุล ห่อวโนทยาน ผู้จัดการโครงการพัฒนาริมฝั่ง แม่น้ำเจ้าพระยา บอกว่า คณะทำงานจัดตั้งศูนย์ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวบรวมองค์ความรู้ในการพัฒนา ฟื้นฟูชุมชน ภูมิทัศน์ และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีอยู่กระจัดกระจายและอาจจะลบเลือนสูญหายไปตามกาลเวลามาเก็บไว้รวมกัน เป็นแหล่งศึกษาวิจัยแม่น้ำเจ้าพระยาของนักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนทั่วไป ขณะเดียวกันจะเป็นศูนย์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับชุมชน นักวิชาการ และประชาชนทุกภาคส่วน โดยจะมีคณะทำงานประจำที่ศูนย์ทุกวัน

“ภายในศูนย์มีอะไรบ้าง?” ....รศ.ดร.สกุลชี้แจงว่า ในศูนย์ จะมีการรวบรวมข้อมูลลักษณะบอร์ดนิทรรศการ มีโมเดลจำลองแม่น้ำเจ้าพระยา มีการนำวัตถุที่เป็นมรดกชุมชนมาจัดแสดง เช่น ชุมชนมิตรคาม 1 นำชิ้นส่วนของเรือมาจัดแสดง และมีการนำภาพเก่ามาเล่าเรื่อง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้เชิญให้ชุมชนทั้ง 33 แห่งในพื้นที่นำร่อง ได้เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ผ่านสิ่งของต่างๆ เช่น ภาพถ่าย เครื่องมือ เครื่องใช้

“ศูนย์ศึกษามรดกเจ้าพระยาจะจัดตั้งเป็นศูนย์ถาวร หรือ ศูนย์ชั่วคราว?” ....รศ.ดร.สกุลระบุว่า หลังจากคณะทำงานศึกษาสำรวจออกแบบโครงการแล้วเสร็จ จะมอบให้ชุมชนดูแลต่อ ขณะนี้ศูนย์ได้มีเครือข่ายย่อยในชุมชนอีก 33 แห่ง ซึ่งจะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ของแต่ละชุมชน และในอนาคตจะจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนอีกด้วย ทั้งนี้ กทม.ยังมีแนวคิดจะพัฒนาศูนย์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้แม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน.

“แม่น้ำเจ้าพระยา” เป็นแม่น้ำสายประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิต ทั้งด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจของกรุงเทพฯและประเทศไทยมาอย่างยาวนาน และขณะนี้รัฐบาลได้มีโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (Chao Phraya for All) 30 พ.ค. 2559 04:34 30 พ.ค. 2559 04:34 ไทยรัฐ