วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สั่งสำรวจแผงลอยต่างด้าว กทม.ให้ทุกเขตตรวจสอบ-ประสานตำรวจ ตม.จัดการตาม ก.ม.

รายงานข่าวจากสำนักเทศกิจ กทม. แจ้งว่า เมื่อวันที่ 27 พ.ค.ที่ผ่านมา นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าฯ กทม.เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารสำนักเทศกิจ และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ 50 สำนักงานเขต โดยที่ประชุมได้รายงานแผนการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยเพื่อคืนทางเท้าสาธารณะในพื้นที่ กทม. 48 เขต โดยมี 2 เขตที่ยังได้แจ้งแผนการจัดระเบียบพื้นที่คือ สำนักงานเขตบางบอน และทุ่งครุ สำหรับแผนการจัดระเบียบดังกล่าว แบ่งเป็น 4 ระยะ จำนวนถนน 74 สาย รวมระยะทาง 309 กิโลเมตร ประกอบด้วยระยะที่ 1 ตั้งแต่เดือน พ.ค-ส.ค.59 จำนวนถนน 11 สาย ระยะที่ 2 ตั้งแต่เดือน ก.ย.-ธ.ค.59 จำนวนถนน 21 สาย ระยะที่ 3 ตั้งแต่เดือน ม.ค.-เม.ย.60 จำนวนถนน 18 สาย และระยะที่ 4 ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ส.ค.60 จำนวนถนน 24 สาย ซึ่งการจัดระเบียบตามแผนนี้มีผู้ค้าในจุดผ่อนผันรวมทั้งสิ้น 17,812 ราย

นายวัลลภกล่าวว่า เจ้าหน้าที่ต้องเริ่มลงพื้นที่ที่จะดำเนินการจัดระเบียบ เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าทราบและได้เตรียมตัวก่อนล่วงหน้า เพราะก่อนหน้านี้ ผู้ค้ามักอ้างว่า กทม.ให้เวลาน้อย ตลอดจนการจัดหาพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อรองรับและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ค้าด้วย นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ต้องทำความเข้าใจกับผู้ค้าว่าทางเท้าไม่ใช่ทางขายของ ซึ่งจุดผ่อนผันไม่ใช่เอกสิทธิ์ของใครคนใดคนหนึ่ง และจุดผ่อนผันนี้ก็ไม่ได้ระบุให้ขายได้ตลอดไป สามารถยกเลิกได้เมื่อหน่วยงานจำเป็นต้องใช้ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าฯ กทม. กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ กทม.จะประสานงานกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) เพื่อร่วมแก้ปัญหาผู้ค้า แผงลอยต่างด้าว โดยมอบหมายให้ฝ่ายเทศกิจทุกเขตตรวจสอบการทำการค้าหาบเร่แผงลอยทุกจุดในพื้นที่ หากพบหรือสงสัยว่ามีคนต่างด้าวทำการค้าแผงลอย ให้ประสาน ตม.เข้าดำเนินการ พร้อมรายงานการตรวจสอบให้สำนักงานเทศกิจ ทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อรายงานผู้บริหาร กทม. นอกจากนี้ ให้สำนักงานเขตจัดทำแผนแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวทำการค้าหาบเร่แผงลอยในพื้นที่ เพื่อหามาตรการแก้ไขต่อไป.

รายงานข่าวจากสำนักเทศกิจ กทม. แจ้งว่า เมื่อวันที่ 27 พ.ค.ที่ผ่านมา นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าฯ กทม.เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารสำนักเทศกิจ และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ 50 สำนักงานเขต 30 พ.ค. 2559 04:26 30 พ.ค. 2559 04:42 ไทยรัฐ