วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'นิด้าโพล' เผย คนยังไม่ตัดสินใจโหวต 'รับ-ไม่รับ' ร่าง รธน.

"นิด้าโพล" เผยสำรวจ "ลงประชามติร่าง รธน. 59" ปชช.ส่วนใหญ่ยังไม่ตัดสินใจโหวตรับ-ไม่รับร่างฯ

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 59 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง ผลสำรวจครั้งที่ 3 การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2559 รวมทั้งสิ้น 1,500 หน่วยตัวอย่าง โดยเมื่อถามถึงการตัดสินใจของประชาชนเกี่ยวกับการลงประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ พบว่า ร้อยละ 39.53 ยังไม่ตัดสินใจ รองลงมา ร้อยละ 32.07 ระบุว่า ไปลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ ร้อยละ 19.73 ระบุว่า ไปใช้สิทธิ์ แต่ไม่มีมติไปทางใดทางหนึ่งอย่างชัดเจน และร้อยละ 8.67 ระบุว่า ไปลงมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ 

ขณะเดียวกัน เมื่อถามถึงการตัดสินใจของประชาชนเกี่ยวกับข้อเสนอการให้สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) สรรหา ในช่วงเปลี่ยนผ่าน 5 ปี มีสิทธิ์ร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 38.47 ยังไม่ตัดสินใจ รองลงมา ร้อยละ 29.20 ระบุว่า ไปลงมติเห็นด้วย ร้อยละ 21.93 ระบุว่า ไปลงมติไม่เห็นด้วย และร้อยละ 10.40 ไปใช้สิทธิ์ แต่ไม่มีมติไปทางใดทางหนึ่งอย่างชัดเจน

"นิด้าโพล" เผยสำรวจ "ลงประชามติร่าง รธน. 59" ปชช.ส่วนใหญ่ยังไม่ตัดสินใจโหวตรับ-ไม่รับร่างฯ 29 พ.ค. 2559 14:03 29 พ.ค. 2559 17:46 ไทยรัฐ