วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มท.เตือนท้องถิ่นห้ามกังฉิน งบหมู่บ้านละสองแสน จี้ใช้โปร่งใส

มท.เตือนท้องถิ่นห้ามกังฉิน งบหมู่บ้านละสองแสน จี้ใช้โปร่งใส

  • Share:

ปลัด มท. ร่อนหนังสือจี้ "กำนัน-ผญบ.-กม." ทุกจังหวัด ใช้งบหมู่บ้านละ 2 แสน ให้ "โปร่งใส-เกิดประโยชน์-ห้ามมีทุจริต" พิสูจน์เกียรติยศภักดีต่อแผ่นดิน...

วันที่ 29 พ.ค.59 นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งหนังสือถึง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ทุกจังหวัด เรื่องข้อแนะนำการดำเนินการโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านฯ หรือหมู่บ้านละ 200,000 บาทว่า ควรจัดทำโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนน้ำ หรือซ่อมแซมต่อเติมสิ่งสาธารณประโยชน์ในหมู่บ้าน หรือเป็นการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น การจัดทำเหมืองฝายทดน้ำ การต่อหรือขยายการวางท่อน้ำประปาหมู่บ้าน ขุดลอกหน้าเหมืองฝาย การขุดบ่อ สระกักเก็บน้ำ การซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านที่ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบ การรวมกลุ่มทำอาชีพเสริม การซ่อมแซมศาสนสถาน โดยประสานงานกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งมีงบประมาณกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน แห่งละ 500,000 บาท รวมทั้งประสานกับ อบต.หรือเทศบาลด้วย เพื่อไม่ให้โครงการซ้ำซ้อนหรือมีพื้นที่ทับซ้อน โดยควรแบ่งพื้นที่และให้โครงการครอบคลุมพื้นที่หมู่บ้านทั้งหมด เพื่อให้ได้รับประโยชน์ทั้งหมู่บ้าน และต้องไม่ใช้งบประมาณรวมกัน หรือเป็นไปเพื่อเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งอย่างเด็ดขาด

นายกฤษฎา กล่าวต่อว่า ขอให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ช่วยกันดูแลทำให้โครงการนี้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ระมัดระวังอย่าให้เกิดการทุจริต เรียกรับเงินผลประโยชน์โดยมิชอบอย่างเด็ดขาด เพื่อมิให้ใครมาดูหมิ่นดูแคลนกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้รับความไว้วางใจในการทำงานครั้งนี้ ขอให้มีความสำนึกเตือนสติตนเองอยู่เสมอว่า การทำโครงการนี้ เป็นการทำงานเพื่อพิสูจน์เกียรติยศและศักดิ์ศรีของกำนันและผู้ใหญ่บ้าน และเพื่อแสดงให้ทุกฝ่ายเห็นในที่สุดว่า สถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านคือ เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองที่เป็นราชสีห์ผู้ภักดีต่อแผ่นดินอย่างแท้จริง

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้