วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Listed building

พฤหัสบดี 26 พฤษภาคม 2559 หลังจากเยี่ยมโรงเรียนจิมนาซิอุม รีอัลชูเล ไดอาลอก (Gymnasium & Realschule DIALOG) เลขที่ 11 ถนนอาร์นส์เบอร์เกอร์ (Arnsberger Str.) เมืองเคิล์น หรือโคโลญ (Cologne) เสร็จแล้ว มร.แอรอล เดเซ (Erol Dece) ก็พา ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ เดินไปบนสะพานโฮเฮนซอลเลิร์นข้ามแม่น้ำไรน์ เพื่อไปเยือนมหาวิหารโคโลญ

มหาวิหารโคโลญซึ่งสูง 43 เมตร ยาว 142 เมตรแห่งนี้ ถือว่าเป็น listed building ของเมืองโคโลญ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี คนอเมริกันเรียก listed building ว่า landmarked building คนออสเตรเลียเรียกว่า heritage-listed building หมายถึง อาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์หรือทางศิลปะ ที่ได้รับการปกป้องจากการทำลายหรือเปลี่ยนแปลง

มหาวิหารโคโลญสร้างเพื่อเป็นเกียรติไดรเคอนิกส์ชไรน์ แท่นบูชาสามกษัตริย์ หมายถึงกษัตริย์สามองค์ในไบเบิลตอนพระเยซูประสูติ เป็นเกียรติกับใคร หรือกับอะไร ฝรั่งใช้วลี in honour of something หรือ somebody เช่นมีงานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ มร.แอรอน เดเซ ก็พูดว่า a banquet in honour of Mr.Erol Dece, President of Thailand Achievement Institute

เขียนเรื่องให้เกียรติ ขอเล่าต่อถึงสรรพนามที่ใช้เรียกผู้พิพากษา ก็คือ Your Honour ท่านอย่าใช้คำอื่นนะครับ Your Honour นี่แหละคือ the way to address a judge ของจริง

เชิญใครไปกับเราเพื่อเป็นเกียรติ ท่านควรใช้ do somebody the honour of doing something เช่น Would you do me the honour of accompanying me to the Graduation Day? ท่านจะให้เกียรติไปวันสำเร็จการศึกษากับผมหน่อยได้ไหมครับ?

คุณนิติ นวรัตน์
pasalok@outlook.co.th  
www.nitipoom.media  
www.facebook.com/nitipoom.thailand 

29 พ.ค. 2559 11:08 29 พ.ค. 2559 11:08 ไทยรัฐ