วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วังโตนดสะดุดเพราะปัญหาเดิมๆ

โดย สะ-เล-เต

คลองวังโตนด ลุ่มน้ำย่อยในลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ครอบคุลมพื้นที่ อ.ท่าใหม่ อ.นายายอาม และ อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี เป็นอีกพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งรุนแรงซ้ำซากเกือบทุกปี...ทั้งที่มีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยรายปีถึง 1,237 ล้าน ลบ.ม. มากเกินความต้องการใช้ภายในลุ่มน้ำ

สาเหตุเหมือนหลายลุ่มน้ำ สภาพพื้นที่มีความลาดชันสูง น้ำท่าจำนวนมากในฤดูฝนทำให้เกิดน้ำท่วม ไหลทิ้งลงทะเลในเวลาอันรวดเร็ว เพราะไม่มีแหล่งกักเก็บในพื้นที่ต้นน้ำ

“น้ำในคลองลำโตนดแห้ง ทั้งๆที่หน้าฝนน้ำเต็มคลอง ทุเรียนแห้งตายไปหลายต้น ที่รอดได้ก็เก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ได้ จึงอยากให้รัฐบาลช่วยสร้างอ่างเก็บน้ำ ชาวบ้านทั้งที่อยู่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ทุกคนเห็นด้วย เพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งจากน้ำท่วมและแล้งคิดเป็นมูลค่ามหาศาล เฉพาะสวนผลไม้เสียหาย กว่าจะปลูกทดแทนได้ต้องใช้เวลา 7 ปี” เผด็จ นาขวัญ เกษตรกรบ้านทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ระบายความทุกข์ให้ฟัง

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ชี้แจงชาวบ้าน กรมชลประทานได้ศึกษาแผนพัฒนาลุ่มน้ำคลองวังโตนดมาเมื่อปี 2535 หากจะ แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมีการสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในพื้นที่ต้นน้ำ 4 แห่งตามลำดับความสำคัญ อ่างฯ คลองประแกด ความจุ 60 ล้าน ลบ.ม. , อ่างฯ คลองหางแมว ความจุ 80 ล้าน ลบ.ม. , อ่างฯ คลองพะวาใหญ่ ความจุ 68 ล้าน ลบ.ม. และอ่างฯ คลองวังโตนด ความจุ 99 ล้าน ลบ.ม. ที่ผ่านมา ครม.เห็นด้วย เพราะนอกจากจะสามารถแก้ปัญหาท่วมแล้งในพื้นที่ได้แล้ว และยังสามารถผันน้ำส่วนเกินไปช่วยเสริมความมั่นคงเรื่องน้ำให้จังหวัดระยองได้ด้วย

แต่จากวันนั้นถึงวันนี้สามารถก่อสร้างได้เพียงแห่งเดียว อ่างฯคลอง ประแกดจะแล้วเสร็จประมาณปี 61...อีก 3 แห่งมีปัญหา หน่วยงานของรัฐที่ดูแลพื้นที่ดังกล่าวยังไม่อนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อการก่อสร้างและเข้าไปศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เนื่องจากพื้นที่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติ

ไปๆมาๆปัญหายังคงวนเวียนอยู่ที่เดิม...ทั้งที่ป่า ต้นไม้ สัตว์และคน ล้วนต้องพึ่งพาน้ำเพื่อชีวิตกันทั้งสิ้น แถมป่าที่ถูกบุกรุกจะฟื้นกลับมาได้ต้องอาศัยน้ำ...แล้วจะมาหวง มากลัวน้ำไปทำไม.

สะ-เล-เต

29 พ.ค. 2559 10:41 29 พ.ค. 2559 10:42 ไทยรัฐ